Subsidie voor organiseren jongerenactiviteiten

Subsidies
Subsidie voor de organisatie van jongerenactiviteiten om hiermee de de gevolgen van de beperkingen van de coronamaatregelen voor de mentale en fysieke gezondheid van jongeren te verminderen. De subsidie is bestemd voor de organisaties en projecten die deze activiteiten voor jongeren organiseren binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker. Per aanvraag is er maximaal € 10.000 beschikbaar.

Toepassing

Subsidie om een aanvullend aanbod voor jongeren van 12-27 jaar te bieden om daarmee de gevolgen van de beperkingen van de coronamaatregelen voor hun mentale en fysieke gezondheid te verminderen.

Wanneer je van dezelfde subsidieverstrekker al subsidie ontvangt voor soortgelijke activiteiten zijn de meerkosten van het organiseren van een alternatief programma subsidiabel.

Voor instellingen die voor deze activiteiten nog geen subsidie ontvangen, zijn de volledig gemaakte noodzakelijke kosten subsidiabel.

Doelgroep

Instellingen die activiteiten aanbieden voor jongeren voor een zinvolle vrijetijdsbesteding die uitvoerbaar zijn tijdens de beperkingen van de corona maatregelen komen in aanmerking voor deze regeling.

Werkgebied

Gemeente Groningen.

Voorwaarden

Beoordelingscriteria activiteit

  • De activiteit biedt een alternatief passend binnen de geldende coronabeperkingen
  • Het uitgangspunt is dat de activiteit fysiek wordt aangeboden, zolang dit nog niet toegestaan is i.v.m. met de coronamaatregelen, moet de activiteit digitaal aangeboden kunnen worden
  • De activiteit wordt in samenwerking met partners georganiseerd
  • De activiteit is aanvullend op bestaand aanbod
  • De activiteit kan worden doorgezet na versoepeling of opheffing coronamaatregelen tot aan de einddatum subsidieverstrekking

Subsidie

Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 100.000,.
Per aanvraag is maximaal € 10.000,- beschikbaar.

De subsidie wordt op volgorde van binnenkomst verdeeld, waarbij de aanvraag aan 4 van de 5 beoordelingscriteria moet voldoen.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links