Subsidie voor participatie en emancipatie van mensen in een achterstandssituatie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die zich richten op het verbeteren van de positie van mensen uit een achterstandsgroep. In principe kunnen alleen rechtspersonen een aanvraag doen uit het fonds. De subsidie is relevant voor maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs-, zorg-, welzijn- en belangenorganisaties in de Duin-en Bollenstreek. Het fonds is met name geïnteresseerd in projecten met een experimenteel/innovatief karakter. Je kunt maximaal 15.000 euro subsidie per jaaraanvragen, voor de duur van maximaal 3 jaar. Het gaat dus om een meerjarige subsidie. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die zich richten op het verbeteren van de positie van mensen uit een achterstandsgroep, waarbij het fonds met name geïnteresseerd is in projectaanvragen met een experimenteel of innovatief karakter.

Voorwaarden

 • Het project bevordert de zelfredzaamheid of participatie van achtergestelde of met achterstelling bedreigde groepen
 • Het project richt zich op emancipatie of vorming
 • Het fonds is met name geïnteresseerd in projecten met een experimenteel/innovatief karakter
 • Als een bepaalde werkwijze overdraagbaar is aan anderen verdient dat de voorkeur
 • Er is sprake van cofinanciering (in tijd of geld)

Restricties

 • Er wordt geen geld gegeven voor structurele en/of reguliere explotiatiekosten.

Doelgroep

Maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs-, zorg-, welzijn- en belangenorganisaties.

Werkgebied

De Duin-en Bollenstreek, te weten de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen.

Subsidie

Het bedrag per aanvraag mag gemiddeld 10.000,- á 15.000,- per jaar zijn, met een maximum van 3 jaar. 

Aanvragen

Via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Organisatiegegevens
  • Aanhef en naam directeur of bestuurslid
  • Post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer overdag, e-mail
  • Aanhef en naam contactpersoon aanvraag
  • Website (URL)
  • Doelstelling organisatie
  • Kopie actuele statuten (als bijlage)
  • Meest recente jaarrekening (als bijlage)
  • IBAN-nummer
    
 • Projectplan
  • Samenvattende omschrijving van het plan
  • Doelstelling van het project: gericht op welke primaire doelgroep(en)
  • Voor wie heeft het project toegevoegde waarde
  • Wanneer start het project
  • Wanneer is het project geslaagd? (svp kwantificeren)
  • Belang van het project voor de regio Duin- en Bollenstreek
  • Wat is de innovatieve waarde van het project?
  • Verwachte looptijd (start- en einddatum)
  • Bemensing van het project
  • Benodigde samenwerkingspartners
  • Risico’s van het project
  • Wordt het project onderdeel van een exploitatie? Indien ja, hoe wordt dat gefinancierd? Zo niet, waarom volstaat dan het projectresultaat?
  • Projectbegroting met een verwachte fasering van de uitgaven (liquiditeitsbegroting)
  • Zo mogelijk offertes ter onderbouwing van uitgaven
  • Totaal benodigd bedrag en aan het fonds gevraagd bedrag
  • Dekkingsplan (van het totale project door andere financiers en eventuele inkomsten)
  • Opstelling van andere aangeschreven fondsen en de status van die aanvragen