Subsidie voor personen die in financieel moeilijke omstandigheden

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor personen die in financieel moeilijke omstandigheden en geen beroep kunnen doen op sociale voorzieningen of op instellingen werkzaam op sociaal charitatief terrein.

Toepassing

Het doel van de stichting is het verstrekken van financiële steun aan personen die in financieel moeilijke omstandigheden verkeren en voor wie -, dan wel met groot bezwaar geen beroep kan worden gedaan op algemeen sociale voorzieningen of op instellingen werkzaam op sociaal charitatief terrein.