Subsidie voor personen die in financieel moeilijke omstandigheden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor personen die in financieel moeilijke omstandigheden en geen beroep kunnen doen op sociale voorzieningen of op instellingen werkzaam op sociaal charitatief terrein.

Toepassing

Het doel van de stichting is het verstrekken van financiële steun aan personen die in financieel moeilijke omstandigheden verkeren en voor wie -, dan wel met groot bezwaar geen beroep kan worden gedaan op algemeen sociale voorzieningen of op instellingen werkzaam op sociaal charitatief terrein.

Voorwaarden

- Geen steun aan organisaties, projecten of activiteiten.
- Geen steun voor studies of opleidingen, schuldsanering en buitenlandse zaken.
- Schenkingen maximaal 250 euro.

Aanvragen

Schriftelijk op a4, met omschrijving van de situatie en de problemen.
Tevens moet het gevraagde bedrag vermeld worden en de financiële positie van de betrokkene.