Subsidie voor pianodocenten

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor jonge professionele pianodocenten om hun didactische vaardigheden te verbreden. Bij onvoldoende aanvragen gedurende een periode van twee jaar kunnen projecten, gericht op bovenstaande ontwikkeling in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Toepassing

Jonge professionele pianodocenten kunnen hier terecht om hun didactische vaardigheden te verbreden. Daarnaast steunt dit fonds projecten gericht op de ontwikkeling van pianodocenten en educatieve muziekprojecten.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).