Subsidie voor podia, filmhuizen, musea, bibliotheken en presenterende instellingen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten waardoor presenterende instellingen zoals podia, filmhuizen, musea- en erfgoedinstellingen, bibliotheken en persentatieinstellingen voor beeldende kunst  een groter of breder publiek kunnen bereiken óf een betere beleving aan het publiek kunnen aanbieden. Belangrijk voor een succesvolle subsidieaanvraag is dat je in ieder geval goede kennis hebt van je publiek en publieksdoel. De subsidie bedraagt gemiddeld ca. € 100.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen, en vooraf een quickscan doen.

Toepassing

Subsidie voor projecten waardoor presenterende instellingen een groter, breder publiek bereiken of een betere beleving bieden aan het publiek.

Doelgroep

 • Podia
 • Filmhuizen
 • Musea en erfgoedinstellingen
 • Bibliotheken
 • Presentatie-instellingen voor beeldende kun

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De projecten moeten in Nederland plaatsvinden, en worden aangevraagd door een Nederlandse organisatie
 • De aanvrager moet een private organisatie zijn, zoals een stichting, vereniging of overheidsorganisatie
 • Het project mag geen politiek of religieus doel hebben

Algemene beoordelingscriteria

 • Heeft de doelgroep aantoonbare behoefte aan dit project
 • In hoeverre wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project
 • Hoe wordt het effect op de deelnemers aan het project gemeten
 • Heeft het project een duurzaam effect
 • Welke ervaring heeft u met sociale projecten
 • Welke cofinanciering ontvangt je

Specifieke criteria

 • Uit je aanvraag blijkt dat je duidelijke kennis van en visie heeft op het publiek dat je wilt bereiken
 • Alleen aanvragen voor projecten met een duidelijk publieksdoel en een overtuigende aanpak die tot dat doel leidt komen in aanmerking voor ondersteuning
 • Het fonds steunt alleen inrichtingsprojecten waarbij de locatie toegankelijk wordt voor mensen met een fysieke beperking.

Restricties

Onderstaande projecten komen niet voor ondersteuning in aanmerking:

 • Projecten die een ander hoofddoel hebben dan de realisatie van een groter, diverser publieksbereik of een betere publieksbeleving
 • Donatie-aanvragen voor de nagelvaste bouwkosten van nieuw- of verbouw van je locatie

Subsidie

De subsidie bedraagt, op basis van eerder gesubsidieerde projecten, gemiddeld ca. € 100.000 per project.

Budget
Per jaar is er ca. € 28,3 miljoen beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Aanvraagtermijn
Uiterlijk vier maanden (16 weken) voor aanvang van je project.
Deze tijd heeft het fonds nodig om je aanvraag te onderzoeken en te behandelen.