Subsidie voor poolonderzoek

Subsidies, Beurzen
Financiering voor ervaren, gepromoveerde onderzoekers, voor poolonderzoek dat relevant is voor het Nederlands beleid t.a.v. de poolgebieden.

Toepassing

Stimuleren van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk op en naar de poolgebieden.

Aanvragen dienen te vallen binnen de vier thema's uit het Masterplan Poolpositie-NL:

  • IJs, klimaat en zeespiegel
  • Polaire oceanen
  • Polaire ecosystemen
  • Menswetenschappen en veranderingen in polaire gebieden