Subsidie voor popmuzikanten

Subsidies,
Financieringen en kredieten
Subsidie voor vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek, die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige crossovers tussen Nederlandse popartiesten en makers en ontwerpers uit de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. In totaal is er per aanvraagronde € 150.000 subsidie beschikbaar. Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten is de maximale bijdrage per project € 50.000. Daarnaast kun je een startsubsidie aanvragen van maximaal € 5.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidies en/of leningen voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige crossovers tussen Nederlandse popartiesten en makers en ontwerpers uit de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie.

Doelgroep

De subsidie is gericht op het ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen een popartiest en een ontwerper of maker uit de creatieve industrie. 

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

Het project waarvoor je subsidie of een lening gaat aanvragen moet gericht zijn op in ieder geval één van de onderstaande doelstellingen:

 • Bevorderen van experimenten en crossovers
 • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
 • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten; en
 • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren

Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, gelijkwaardige samenwerking, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

Subsidie

Voor deze aanvraagronde is € 150.000 beschikbaar.
Per jaar is er € 300.000 beschikbaar.
Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten is de maximale bijdrage per project € 50.000.
Binnen deze regeling kun je ook een startsubsidie aanvragen van maximaal € 5.000. 

Aanvragen

Online, via de verstrekker (zie link).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand