Subsidie voor popmuzikanten

Subsidies, Financieringen en kredieten
Subsidie voor vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek, die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige crossovers tussen Nederlandse popartiesten en makers en ontwerpers uit de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. In totaal is er € 335.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie dit jaar twee keer online aanvragen.

Toepassing

Subsidies en/of leningen voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige crossovers tussen Nederlandse popartiesten en makers en ontwerpers uit de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie.

Voorwaarden

Het project waarvoor je subsidie of een lening gaat aanvragen moet gericht zijn op in ieder geval één van de onderstaande doelstellingen:

  • Bevorderen van experimenten en crossovers
  • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
  • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten; en
  • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren

Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, gelijkwaardige samenwerking, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

Subsidie

Er is dit jaar 335.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de verstrekker (zie link).

Let op
Raadpleeg voor het indienen van je aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (zie bijlage), deze geeft interessante informatie over de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.