Subsidie voor popmuzikanten

Subsidies, Financieringen en kredieten
Subsidie voor vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek, die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige crossovers tussen Nederlandse popartiesten en makers en ontwerpers uit de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. In totaal is er € 150.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidies en/of leningen voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige crossovers tussen Nederlandse popartiesten en makers en ontwerpers uit de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie.

Doelgroep

De subsidie is gericht op het ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen een popartiest en een ontwerper of maker uit de creatieve industrie. 

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

Het project waarvoor je subsidie of een lening gaat aanvragen moet gericht zijn op in ieder geval één van de onderstaande doelstellingen:

  • Bevorderen van experimenten en crossovers
  • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
  • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten; en
  • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren

Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, gelijkwaardige samenwerking, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

Subsidie

Voor deze aanvraagronde is € 150.000 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de verstrekker (zie link).