Subsidie voor predikanten en kerkelijke werkers

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor predikanten en kerkelijk werkers die actief zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De steun heeft betrekking op voortgaande vorming en toerusting, alsmede op bijzondere persoonlijke lasten. Per jaar is er ca. 115.000 beschikbaar.

Toepassing

Subsidie kan worden gevraagd voor:

  • Het volgen van cursussen en trainingen (zoals de KPV en de missionaire specialisatie)
  • Een traject coaching, supervisie, geestelijke begeleiding e.d.
  • Studiekosten (zoals het aanschaffen van literatuur voor studie of promotie onderzoek)
  • Het uitgeven van proefschriften

Daarnaast worden er garantiesubsidies verstrekt voor het uitgeven van wetenschappelijke uitgaven.

Bovendien worden activiteiten ten behoeve van de doelgroep, georganiseerd door predikanten of kerkelijk werkers, ondersteund. Wanneer er bijzondere noden zijn, kan ook daarvoor een aanvraag worden ingediend.

Doelgroep

  • Dienstdoende predikanten
  • Proponenten
  • Kerkelijk werkers 

Subsidie

Per jaar is er ca. 115.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • Begroting kosten, aan de hand van begroting/offerte/factuur 
  • Aanbeveling kerkenraad/promotor/docent