Subsidie voor predikanten en kerkelijke werkers

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor predikanten en kerkelijk werkers die actief zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De steun heeft betrekking op voortgaande vorming en toerusting, alsmede op bijzondere persoonlijke lasten. Per jaar is er ca. 100.000 beschikbaar.

Toepassing

Subsidie kan worden gevraagd voor: