Subsidie voor professionele schrijvers

Subsidies,
Fondsen
Als gevolg van de nationale en internationale maatregelen om de coronapandemie te bestrijden is de financiële positie van professionele vertalers en schrijvers van kwalitatief hoogwaardige Nederlandstalige literatuur verder onder druk komen te staan en zijn de bronnen die voor inkomen kunnen zorgen zijn grotendeels opgedroogd. Deze subsidie is erop gericht schrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk en vertalers in het Nederlands de mogelijkheid te bieden een persoonlijk ontwikkelplan uit te voeren om een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. Hierbij ben je vrij in de invulling van het ontwikkelplan: je kunt bijvoorbeeld kiezen voor participatie in online-optredens, deelname aan (digitale) leesclubs, maar ook de internationale uitgever ondersteunen bij het op de markt zetten van zijn (vertaalde) literaire werk. Ook de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast of manieren om de eigen presentatie op sociale media te versterken kan met de subsidie worden bekostigd. De subsidie bedraagt € 5.000 en kan online aangevraagd worden gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Ontwikkelbeurs om literaire makers in staat te stellen op een andere manier een brug te slaan naar hun potentiële lezers in binnen- of buitenland in tijden waarin de gebruikelijke wegen verminderd toegankelijk zijn als gevolg van de maatregelen in verband met de coronapandemie.

De ontwikkelbeurzen zijn erop gericht schrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk en vertalers in het Nederlands de mogelijkheid te bieden een persoonlijk ontwikkelplan uit te voeren om een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. Het gaat hierbij niet om inkomensvoorziening maar om een subsidie gericht op output.

De aanvragers zijn vrij in invulling van het ontwikkelplan: zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor participatie in online-optredens, deelname aan (digitale) leesclubs, maar ook de internationale uitgever ondersteunen bij het op de markt zetten van zijn (vertaalde) literaire werk. Ook de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast of manieren om de eigen presentatie op sociale media te versterken kan met de subsidie worden bekostigd. In het ontwikkelplan beschrijft de aanvrager welk(e) ontwikkeldoel(en) hij wil bereiken en hoe, en wanneer hij dit wil doen. De subsidie kan zowel worden aangewend voor te maken externe kosten als voor eigen inzet.

Doelgroep

De subsidie is bestemd voor literaire maker.Hieronder verstaat de verstrekker professionele schrijver van oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige literaire fictie of non-fictie, kinder- en jeugdliteratuur, poëzie en toneelteksten; vertaler van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen in het Nederlands, Nederlandse illustrator, graphic novelist, en/of performer die stond geprogrammeerd met een optreden gericht op presentatie van een eigen grotendeels Nederlands- of Friestalige literaire creatie in een door het Letterenfondsgesubsidieerde literaire manifestatie of literair-educatieve activiteit dan wel is gepubliceerd in een van de door het Letterenfonds ondersteunde literaire tijdschriften.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een natuurlijk persoon
 • De aanvrager voldoet aan tenminste één van de onderstaande punten in de periode 1 januari 2017 tot 1 maart 2022:
  • De aanvrager werd door het Letterenfonds een projectsubsidie voor publicaties toegekend op grond van de Regeling projectsubsidies voor publicaties
  • De aanvrager werd door het Letterenfonds een projectsubsidie voor literaire vertalingen toegekend op grond van de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen
  • Van de aanvrager werd door het Nederlands Letterenfonds een oorspronkelijk Nederlandstalige literaire uitgave, hoogwaardig prentenboek of graphic novel gesubsidieerd door middel van een Translation Grant of productiesubsidie aan een buitenlandse uitgever op grond van de Regeling Translation Grants for ForeignPublishers
  • De aanvrager werd een subsidie toegekend door het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds op grond van de Regeling werkbijdrage Theatertekst
  • De aanvrager werd een subsidie toegekend op grond van de Biografieregeling
  • De aanvrager werd een subsidie toegekend voor een studiereis of residentie in het kader van de Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
  • Van de aanvrager verscheen een Nederlands- of Friestalige literaire uitgave die mede tot stand kwam met een productie- of promotiesubsidie van het Letterenfonds aan een in Nederland gevestigde uitgeverij
  • De aanvrager stond geprogrammeerd met een optreden gericht op presentatie van een eigen grotendeels Nederlands- of Friestalige literaire creatie in een literaire manifestatie of literair-educatieve activiteit, voor welke activiteiten subsidie was toegekend in het kader van de Regeling literaire manifestaties en projecten, incidenteel en tweejarig, de regeling Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten, de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017 – 2020, de Regeling projectsubsidies literaire activiteiten, de Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024of de Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024of voor welke activiteiten een meerjarige subsidie was toegekend in het kader van het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds
  • Van de hand van de aanvrager verscheen een publicatie in een literair tijdschrift dat een subsidie kreeg toegekend in het kader van de Regeling literaire tijdschriften of de Regeling Literaire tijdschriften 2021-2024
 • Voor dezelfde activiteit ontving de aanvrager niet eerder een van onderstaande subsidies of beurzen:
  • Ontwikkelbeurs van het Letterenfonds op grond van Tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
  • of de Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
  • Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds
  • Covid-19 of de Tijdelijke regeling van maker tot lezer 2021 of de Regeling Ontwikkelbeurs literair vertalers Nederlands Letterenfonds

Restricties

 • Er kan per aanvrager maximaal één ontwikkelbeurs op grond van deze regeling worden aangevraagd en toegekend
 • De ontwikkelbeurs wordt uitsluitend aangevraagd met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde digitale aanvraagformulier
 • Aanvragen kunnen, na een afwijzend besluit op grond van de toets aan de beoordelingscriteria niet meer opnieuw worden ingediend
 • De verstrekker wijst aanvragen af als het subsidieplafond is bereikt.

Subsidie

De ontwikkelbeurs bedraagt € 3.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand