Subsidie voor projecten in binnen- en buitenland op het gebied van gezondheid, kinderen en onderwijs

Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het verbeteren van de levenssituatie van mensen. Hierbij richt het fonds zich op drie speerpunten: gezondheid, kinderen en onderwijs. De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon, zoals een stichting, vereniging of instelling. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd bedraagt € 10.000. Het project/initiatief waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd kan zowel in Nederland als buitenland plaatsvinden. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten of initiatieven die tot doel hebben de levenssituatie van de medemens te verbeteren. 

Het fonds richt zich hierbij in het bijzonder op de onderstaande drie speerpunten:

 • Gezondheid
 • Kinderen
 • Onderwijs

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Het ontwikkelen van zelfvertrouwen, hoop en inspiratie bij jonge vrouwen door het aanleren van ‘the 7 habits van Covey’ tijdens het omgaan en werken met paarden (Nederland)
 • Renovatie schoolgebouw (Kenia)
 • Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in scholen en woongemeenschappen voor mensen met een beperking en bejaardenhuizen (Sri Lanka)
 • Hulpprogramma’s gericht op kwetsbare kinderen, o.a. operaties schizis (Peru)
 • Condomwise programma: seksuele voorlichting & preventie gericht op HIV/Aids, voorbehoedsmiddelen, Soa's en ongewenste zwangerschappen (Uganda)
 • Verzorgen van maaltijden voor vluchtelingen op Lesbos (Griekenland)
 • Professionele zorg en begeleiding voor Indonesische kinderen die geopereerd moeten worden vanwege een (aangeboren) aandoening dan wel een disfunctie van de zintuigen horen of zien (Indonesië)
 • Opvang, onderwijs, gezondheid  voor  Hondurese kinderen (Honduras)
 • Naaiopleiding voor de kansarme jongeren van Hogar de Cristo in Arequipa (Peru)
 • Bevorderen van de gezondheidszorg voor kinderen met een  lichamelijke beperking in achtergestelde gebieden van Bali (Indonesië)

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon (stichting, vereniging of instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, maar wel tot aanbeveling strekt

Werkgebied

Het project/initiatief waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd kan zowel in Nederland als buitenland plaatsvinden. Co-financiering vanuit stichting Wilde Ganzen is een pré.

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, maar wel tot aanbeveling strekt
 • De aanvraag betreft een project binnen één van de speerpunten van het fonds:
  • Gezondheid/armoedebestrijding
  • Kinderen
  • Onderwijs.

Restricties

In beginsel verstrekt het fonds geen bijdragen aan:

 • Individuele hulpvragen/ondersteuning
 • Activiteiten met een commercieel oogmerk

Subsidie

Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd bedraagt € 10.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het ingevulde formulier kun je vervolgens per e-mail met onderstaande bijlagen naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Goede omschrijving van het project
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel
 • Recente jaarrekening (uitzondering voor net opgerichte organisaties/projecten)
 • Eventueel: een lijst van overige aangeschreven fondsen met eventuele toezeggingen/afwijzingen en/of toegezegde ondersteuning door Stichting Wilde Ganzen

Beoordelingstermijn
Het bestuur van het fonds komt minimaal 1 keer per 4 maanden bijeen om te beslissen over de aanvragen. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand