Subsidie voor projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Er zijn subsidiemogelijkheden voor projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek, zoals herbestemming van monumenten, restauratie van mobiel erfgoed en het maken van documentaires als ze zijn gericht op de ontsluiting van erfgoed.

Toepassing

Subsidie voor projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek.

Herbestemming monumenten
Herbestemming van monumenten met als doel de toegankelijkheid en daarmee het gebruik van monumenten voor een zo groot en breed mogelijk publiek te stimuleren en te verbeteren.

Restauratie mobiel erfgoed
Projecten gericht op het mobiel houden van mobiel erfgoed. Het project moet wel een Nederlandse historie hebben en interessant zijn om tentoon te stellen.

Documentaires cultureel erfgoed
Documentaires gericht op de ontsluiting van erfgoed, waarbij het belangrijk is dat de documentaire een groot en divers publiek bereikt. 

Voorwaarden

Naast de specifieke voorwaarden moet je project aan een aantal algemene voorwaarden voldoen.

  • Nederlands project
  • Aanvrager moet een rechtspersoon zijn
  • Niet politiek of religieus
  • Duidelijk begin en einde van het project

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).