Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je aanvraag moet groter dan 10.000 euro zijn.

Toepassing

Het ondersteunen van ANBI's en stichtingen die zich richten op het ondersteunen van kansarme mensen. Uitgangspunt bij de te ondersteunen projecten is dat de kansarme mensen economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen.