Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je aanvraag moet groter dan 10.000 euro zijn.

Toepassing

Het ondersteunen van ANBI's en stichtingen die zich richten op het ondersteunen van kansarme mensen. Uitgangspunt bij de te ondersteunen projecten is dat de kansarme mensen economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen.

Daar waar mensen nog niet in staat zijn om een inkomen te verwerven door hun leeftijd, hun opleidingsniveau, hun gezondheid of welke andere reden dan ook, heeft het fonds als doel om samen met de persoon oplossingen te ontwikkelen en te faciliteren om zo de weg naar economische zelfstandigheid vrij te maken.

Werkgebied

 • Oost-Afrika
 • Wijde regio rondom Moerdijk (Nederland)

Voorwaarden

 • De aanvrager moet bij voorkeur een ANBI instelling zijn
 • Projecten moeten betrekking hebben op de onder "toepassing" genoemde activiteiten

Quickscan
Wanneer je onderstaande vragen met "Ja" kunt beantwoorden past je project bij het verstrekkende fonds, en kun je een aanvraag indienen:

 1. Wil je met jouw project de economische zelfstandigheid van mensen bevorderen?
 2. Richt jouw project zich op mensen in de wijde regio rondom Moerdijk of in Oost-Afrika?
 3. Ben je een particulier initiatief?
 4. Wordt het project gecoördineerd of uitgevoerd door een organisatie met de ANBI-status? Daarbij voor Oost-Afrika: Werk je samen met een lokale partner, de bevolking of de overheid?
 5. Is het budget dat je ons voor wilt leggen groter dan 10.000 euro?
 6. Stel je zelf een projectplan en begroting op?
 7. Draag je zorg voor nauwkeurige rapportage en evaluatie?

Restricties

Aanvragen die niet voldoen aan de in de quickscan gestelde kaders worden door het verstrekkende fonds niet in behandeling genomen.

Aanvragen

Via e-mail of schriftelijk.

Relevante links