Subsidie voor projecten die de landbouw ondersteunen, Groningen

Subsidies, Fondsen
Financiële steun voor projecten die de landbouw ondersteunen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor eenmalige culturele projecten die o.a. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en cultuur in het landelijk gebied. 

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie aan initiatieven, die de landbouw in de Provincie Groningen ondersteunen.
Ook verstrekt het fonds subsidie aan activiteiten op het terrein van industrie, handel, nijverheid en op het terrein van het sociale en culturele leven.
Deze activiteiten dienen de provincie Groningen bekend te maken en in deze provincie plaats te vinden.

Werkgebied

Provincie Groningen.

Voorwaarden

Projecten ter ondersteuning van de landbouw

 • Project mag nog niet zijn begonnen
 • Onderscheidende opzet
 • Mate van zelfstandigheid, na aanloop periode zelfstandig kunnen voortbestaan
 • Financiële verantwoording

Culturele projecten

 • Project mag nog niet zijn begonnen
 • Onderscheidende opzet
 • Eenmalig project
 • Bijdrage leveren aan de leefbaarheid en cultuur in het landelijk gebied
 • Bijdrage leveren aan bekend maken van de provincie Groningen
 • Inzet door vrijwilligers
 • Eventueel samenhang met landbouw

Voor beide categorieën geldt dat het beschikbare budget van het fonds ten behoeve van de landbouw leidend is of het project een bijdrage kan krijgen en in welke mate je verzoek wordt gehonoreerd. 

Aanvragen

Per e-mail, te sturen als pdf bestand.

Inhoud aanvraag

 • Omschrijving van het project
  • Waar gaat het over
  • Hoe wordt het uitgevoerd
  • Wie voert het uit
  • Voor wie is het bedoeld
 • Financiële opzet van het project
  • Wat gaat het kosten
  • Hoe wordt het plan betaald
 • E-mail-adres waar je de ontvangstbevestiging wilt ontvangen
  • Naam, adres, postcode en woonplaats aanvrager