Subsidie voor projecten die de stad Rotterdam helpen te transformeren naar de wensen van nu en straks

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor projecten en initiatieven in groot Rotterdam die te maken hebben met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte en de buurt, vereniging of gemeenschap een impuls geeft of helpt op te bloeien. De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot tienduizend euro. De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer zesduizend euro. Hogere bedragen zijn soms mogelijk maar dan moet je eerst contact opnemen met het fonds.

Toepassing

Subsidies en donaties ten behoeve van initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam helpen opbloeien en bijdragen aan de stedelijke transformatie naar de wensen van nu en straks.

Het gaat hierbij om projecten die met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte te maken te hebben en een buurt, vereniging of gemeenschap in groot Rotterdam een impuls geven of helpen op te bloeien. 

Voorwaarden

 • Het project of initiatief dient een relatie te hebben met de gebouwde omgeving van groot Rotterdam. Hieronder wordt verstaan: het project of initiatief dient met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte te maken te hebben
 • Het project of initiatief dient de buurt, vereniging of gemeenschap een impuls te geven of helpen op te bloeien. Daarmee wordt een verschil gemaakt en het fonds levert daaraan een wezenlijke bijdrage
 • Een project of initiatief is bij voorkeur eenmalig en van blijvende aard
 • Verder let het fonds op onderstaande punten:
  • Maatschappelijke creativiteit
  • Waarden als ‘sympathiek, dichtbij en benaderbaar’
  • De omvang en mate van commercialiteit van de aanvragende instelling
  • Het ontbreken van (mede)financieringsmogelijkheden

Subsidie

De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot tienduizend euro. De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer zesduizend euro.

Het fonds sluit toekenning van een enkel hoger subsidiebedrag niet uit. Indien je overweegt een hoger bedrag aan te vragen dan tienduizend euro moet je eerst contact opnemen met het fonds.

Werkgebied

Regio "groot Rotterdam."
Onder de regio ‘groot Rotterdam’ wordt door het bestuur in beginsel het Rijnmond-gebied verstaan.

Restricties

Boeken, films, andere publicaties, onderzoeksprojecten, festivals en andere tijdelijke culturele projecten of initiatieven worden in beginsel niet ondersteund.

Aanvragen

Je moet eerst een quickscan invullen via de website van het fonds, voordat je een definitieve aanvraag kunt indienen.
Als na het voltooien van de quickscan blijkt dat je aanvraag aan alle criteria voldoet kun je de definitieve aanvraag indienen.

Meesturen met definitieve aanvraag

 • Omschrijving van het project of initiatief en van de aanvrager
 • Doelstelling van het project of initiatief
 • Aard en tijdsduur van het project of initiatief
 • Begroting met duidelijke toelichting
 • Wijze van financiering van het project of initiatief
 • Opgave van overige benaderde geldverstrekkers met vermelding van de eventuele toegezegde bijdrage
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Eventuele niet genoemde andere relevante zaken