Subsidie voor projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen

Fondsen, Prijzen
Subsidie voor projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen. Dit met respect voor de individuele en de collectieve diversiteit alsook de fysische en psychische integriteit, met bijzondere aandacht voor de ander.

De Stichting is actief op drie domeinen:

  • Opzetten van eigen duurzame projecten
  • Toekennen van tweejaarlijkse prijzen
  • Partnernership in projecten en initiatieven van algemeen nut die overeenstemmen met de filosofie van de Stichting

Basispprogramma's

Duurzame Vredesopbouw Europa
Vredeseducatie
Media-educatie

Kandidatuur voor Evens Prijzen

Evens Prijzen worden toegekend aan een project of organisatie die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd (of kan leveren) op het vlak van kunst, opvoeding en wetenschap en hierbij blijk heeft gegeven van durf en creativiteit.
Via een oproep tot kandidaatstelling nodigt de Evens Foundation kandidaten uit om hun aanvraag in te dienen.

Relevante links