Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en anderen die in repressieve omgevingen leven. De subsidie kan ca. € 300.000 bedragen. Je kunt online een concept indienen. Wanneer het fonds geïnteresseerd is, zal het fonds je uitnodigen een volledige aanvraag in te dienen.

Toepassing

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten en mensen die werken aan open en toegankelijke technologiegerichte projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen.

De verstrekker wil technologen en activisten ondersteunen bij het verwezenlijken van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en anderen die in repressieve omgevingen leven.

Het fonds geeft hierbij voorrang aan projecten van personen of organisaties die voor het eerst een aanvraag indienen, als ondervertegenwoordigd in het veld te boek staan, en zich richten op gebieden waarvoor te weinig middelen beschikbaar zijn.

Ontwikkeling van technologie
In deze categorie steunt het fonds de ontwikkeling van innovatieve internetvrijheidstechnologie, prototypes en projecten, evenals kerninfrastructuurprojecten die de gemeenschappen van internetvrijheid en mensenrechten dienen.
Het fonds streeft ernaar technologiegerichte interventies te ondersteunen met duidelijke mensgerichte voordelen voor internetvrijheid.

Toegepast onderzoek
Toegepast onderzoek dat door het fonds wordt gesteund, moet worden toegepast - dat wil zeggen, met directe feedback, inzicht of toepasbaarheid op het technologieontwikkelingsproces. Dit onderzoek kan betrekking hebben op het identificeren van hoe, waarom of waar censuur plaatsvindt, het bestuderen van specifieke instrumenten voor internetvrijheid en manieren om deze te verbeteren, het vergroten van kennis over welke soorten inhoud censuurders zich richten, of het beoordelen van bedreigingen voor internetvrijheid in een specifieke geografische context.

Digitale veiligheid
Het fonds wil voorzien in ontbrekende behoeften aan digitale beveiligingscapaciteit bij organisaties die zich ter plekke inzetten voor de mensenrechten, met name bij organisaties die strijden voor meer vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid. Verder wil het fonds inspanningen ondersteunen die de ontwikkelaarsgemeenschap meer inzicht geven in de uitdagingen waarmee organisaties en gebruikers in de praktijk worden geconfronteerd bij het onderhouden van digitale beveiligingsstrategieën of het gebruik van hun tools.

Een van de belangrijkste resultaten van de toepassingen in deze categorie moet de ontwikkeling van technologie zijn. Dit kan worden bereikt door feedback van gebruikers te geven aan gemeenschappen die technologie ontwikkelen; het inzicht van het veld in frontlinie-uitdagingen en bestaande technologische beperkingen te verdiepen of de relaties tussen technologieontwikkelaars en gemeenschappen in nood te versterken.

Evenementen
OTF verstrekt financiële middelen om gemeenschappen voor internetvrijheid sterker en levendiger te maken door zich te richten op het cultiveren van diepere vertrouwensrelaties, het verbeteren van kennisdeling en samenwerking, en het ondersteunen en diversifiëren van de volgende generatie leiders.

Het fonds is van mening dat naarmate het wereldwijde netwerk groeit en diverser wordt om complexere uitdagingen aan te gaan, de noodzaak om een collectieve visie en strategie op te bouwen nog belangrijker wordt. Het fonds geeft hierbij prioriteit aan nieuwe projecten die in het verleden nog geen financiering hebben ontvangen, evenals aan projecten die worden georganiseerd door de gemeenschappen die het meest te maken hebben met censuur en toezicht.

Het fonds neemt alleen aanvragen in overweging voor evenementen met een startdatum die ten minste 90 - 120 dagen verwijderd is van de datum waarop de aanvraag is ingediend, zodat het beoordelings- en nalevingsproces kan worden voltooid. Het fonds neemt geen aanvragen in behandeling voor evenementen die al hebben plaatsgevonden.

Werkgebied

Internationaal.

Doelgroep

De voorkeur gaat uit naar organisaties en personen die nog geen financiële ondersteuning hebben ontvangen van het fonds en die een diepgaand inzicht meebrengen in de problemen van censuur, bewaking en veiligheid waarmee gemeenschappen die in een repressieve omgeving leven, te maken hebben.

Voorwaarden

De projecten en mensen die voor ondersteuning in aanmerking komen vallen allemaal onder een of meer van de volgende gebieden:

 • Technologieontwikkeling
 • Toegepast onderzoek
 • Ondersteuning digitale veiligheid
 • Evenementen.

Het fonds heeft een apart handboek opgesteld voor het aanvraagproces opgesteld (EN).

Subsidie

Het subsidieplafond is vastgesteld op $300.000.
Kandidaten kunnen echter een aanvraag indienen voor maximaal $900.000 en niet minder dan $10.000 voor maximaal 24 maanden.

Aanvragen

Het fonds aanvaardt aanvragen op doorlopende basis, waarbij het aanvraagproces in twee fasen verloopt.

Aanvragen worden ingediend als conceptnota's, na een positieve beoordeling nodigt het fonds de aanvrager uit een volledig voorstel in te dienen. De projecten en mensen die we steunen vallen allemaal onder een of meer van de volgende gebieden: Technologieontwikkeling, Toegepast onderzoek, Ondersteuning digitale veiligheid, of Evenementen.

De conceptnota kun je online indienen (zie links).

Aanvraagperioden
Conceptnota's worden op doorlopende basis aanvaard. Je kunt op elk moment van het jaar voorstellen indienen, met om de maand een deadline voor de "ronde". De deadlines voor de rondes zijn 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november. Conceptnota's moeten uiterlijk om 23:59 (23:59PM) GMT op de datum van de deadline worden ingediend om als onderdeel van die ronde te worden beschouwd.

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand