Subsidie voor projecten die te maken hebben met het bieden van zorg aan nabestaanden

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die te maken hebben met het bieden van zorg aan nabestaanden. 

Toepassing

Ondersteuning van initiatieven die erop gericht zijn om mensen te ondersteunen vlak voor of na het overlijden van een dierbare.

Projecten die in aanmerking komen

 • Realisatie van een rouw- of gedenkmuur of een ander herdenkingsproject (film, dvd, boeken, kunstwerken en stilteruimtes);
 • Herdenkingsdiensten;
 • Telefoonhulpdiensten/chatsessies ten behoeve van rouwverwerking;
 • Opleiden van vrijwilligers of deskundigheidsbevordering;
 • Lespakketten voor scholen die te maken hebben met een overlijden van leerling, leerkracht of ouder van een leerling;
 • Restauratie van herdenkingsmonumenten (geen regulier onderhoud);
 • Dagactiviteiten, contactdagen en vakantieweken voor lotgenoten;
 • Projecten in de palliatieve en terminale zorg.

Voorwaarden

 • Het bedrag in de aanvraag moet minimaal 10% zijn van het totale project en daarmee herkenbaar bijdragen aan de realisatie van het project.
 • De projectbegroting mag maximaal € 25.000 bedragen.
 • Er wordt geen donatie toegekend als de aanvrager een grote vermogenspositie heeft en niet aannemelijk is gemaakt dat de donatie niet daaruit of uit de reguliere geldstromen gefinancierd kan worden.
 • Er wordt geen donatie toegekend als deze is bedoeld voor exploitatie-, renovatie-, organisatie- of promotiekosten of bedoeld is voor vermogensopbouw of fondsvorming.
 • Alle donaties zijn eenmalig. In beginsel kunnen afdelingen van landelijke organisaties eenmalig een donatie ontvangen.
 • Monuta moet herkenbaar zijn bij het project.
 • Het project moet door, met name vrijwilligers, worden uitgevoerd.
 • Alleen met een ambassadeur van het Monuta Charity Fund kan een aanvraag worden ingediend.

Subsidie

De projectbegroting mag maximaal € 25.000 bedragen.

Aanvragen

Schriftelijk.

Bijlagen die je moet meesturen

 • informatie van de begunstigde (statuten en uittreksel KvK)
 • concrete projectomschrijving
 • planning en financiële onderbouwing/begroting van het project
 • bij grote vermogenspositie van de aanvrager: een schriftelijke onderbouwing waarom de kosten van het project niet uit de eigen vermogenspositie of uit de reguliere geldstromen gefinancierd kunnen worden
 • omschrijving van de doelgroep
 • rol van de vrijwilligers
 • laatste complete jaarstukken