Subsidie voor projecten en organisaties op het gebied van natuur, landschap en erfgoed

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor aanleg, herstel en herinrichting van kleine landschapselementen, beheer van natuurterreinen en landschapselementen en natuur- en landschapseducatie in Overijssel, de Achterhoek en Liemers. In totaal is er 125.000 euro beschikbaar, waarbij nieuwe aanvragers de voorkeur genieten. Per project bedraagt de subsidie over het algemeen tussen de € 3.000 en € 15.000. De subsidie kan worden aangevraagd door particulieren en rechtspersonen. Bij rechtspersonen kunnen ook besloten vennootschappen een aanvraag doen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode. 

Toepassing

Subsidie voor projecten op het gebied van agrarisch en particulier beheer van natuur, landschap en cultuurhistorische landschapselementen.

De activiteiten moeten een structurele ontwikkeling en een blijvend effect bewerkstelligen. Het initiatief moet bovendien aansluiten op een aantoonbare behoefte en goed zijn ingebed.

Werkgebied

Overijssel, de Achterhoek en Liemers.

Doelgroep

Het fonds ondersteunt projecten van particulieren en rechtspersonen (o.a. besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen, waarbij, in het kader van spreiding in het gebied, nieuwe aanvragers de voorkeur genieten. 

Particuliere aanvragers dienen er rekening mee te houden dat het algemeen nut dient, bijvoorbeeld door openstelling.

Voorwaarden

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
 • De aanvraag en het projectdoel moet aansluiten bij de doelstellingen van het fonds:
  • Het stimuleren van actief natuur- en landschapsbeheer door particulieren door het beschikbaar stellen van financiële middelen
  • Het bevorderen van praktijkkennis over het beheer en verantwoord gebruik van natuur en landschap
  • Het beheer van de eigen terreinen als goed rentmeester met het oog voor behoud van de biodiversiteit, de cultuurhistorie en verantwoord menselijk gebruik
 • De partijen die betrokken zijn bij het project beschikken over de benodigde kwaliteit en professionaliteit die nodig is voor het bereiken van de doelen
 • Het project moet helder geformuleerd zijn met een helder einde
 • Projecten met een duurzaam resultaat en innovatief karakter, waarvan het beheer lange tijd of blijvend is gewaarborgd genieten de voorkeur

Restricties

Onderstaande uitsluitingen zijn van toepassing:

 • Financiering van exploitatietekorten
 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling
 • Op zichzelf staande seminars, symposia en conferenties
 • Regulier onderwijs
 • Excursies
 • Initiatieven van overheden. overheidsinstellingen en TBO's
 • Projecten en werkzaamheden die gerealiseerd kunnen worden met bestaande subsidieregelingen als Groenblauwe diensten of BRIM              

Subsidie

In totaal is er 125.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Begroting
 • Plan van aanpak

Vereisten plan van aanpak
De aanvraag moet voorzien zijn van een helder en gedegen plan van aanpak (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden (SMART)

Vereisten begroting
De begroting moet realistisch en inzichtelijk zijn met een reëele kostenbatenverhouding.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand