Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten

Subsidies

Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten, het opstellen van een soortenmanagementplan en het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per aanvraag, afhankelijk van het soort project.