Subsidie voor projecten gericht op blinden en slechtzienden

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van innovatieve projecten die zich richten op mensen die slechtziend of blind zijn.

Toepassing

Subsidie voor projecten die blinde en slechtziende mensen een mooier leven geven, zoals projecten om het onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen te verbeteren. Achtergrond hierbij is dat toegankelijk onderwijs een belangrijke voorwaarde is om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze maatschappij.