Subsidie voor projecten gericht op de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek, gericht op het stimuleren van de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen vanaf de prenatale fase tot en met einde van de basisschoolperiode. Het kan hierbij gaan om o.a. muziekproducties, workshops, congressen en manifestaties. De subsidie bedraagt gemiddeld 3.000 euro per project. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten op het gebied van de muziek die zich richten op de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen, vanaf de prenatale fase tot en met einde van de basisschoolperiode.

De projectondersteuning kan o.a. betrekking hebben op muziekproducties, workshops, congressen en manifestaties.

Subsidie

De subsidie bedraagt gemiddeld 3.000 euro per project.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).