Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de samenleving. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen meedoen aan de informatiesamenleving. Het fonds richt zich nadrukkelijk op not-for-profit initiatieven. Het fonds bepaalt de hoogte van de bijdrage op basis van de aanvraag. In principe keert het fonds 75% van het toegekende bedrag uit als voorschot bij de feitelijke start van het project. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van (innovatieve) initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van het kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving. 

Toegang tot (digitale) informatie is essentieel: iedereen moet kunnen meedoen! het fonds wil daarom stimuleren dat informatie begrijpelijk, veilig, duurzaam en toegankelijk wordt en vooral dat de vaardigheden om ermee te kunnen omgaan worden vergroot. 

Voorwaarden

Onderstaande projecten komen voor financiële ondersteuning in aanmerking:

 • Voorstellen die passen binnen de missie en visie van het fonds
 • Voorstellen met een projectplan met daarin tenminste een motivatie en toekomstvisie, resultaat, planning, besturing, een realistische begroting met dekkingsplan, pr en marketingplan
 • Het project is in omvang en tijdsduur afgebakend en is nog niet gestart
 • Het project start uiterlijk binnen zes maanden na de toekenning
 • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon (stichting, vereniging etc.), maar ook natuurlijke personen (o.a. studenten, starters) kunnen een aanvraag indienen
 • Uitsluitend projecten binnen het Nederlands taalgebied
 • Volledigheid van de aanvraag conform het aanvraagformulier. 

Belangrijke wegingsfactoren

 • De mate waarin het project bijdraagt aan het realiseren van de missie en visie van het fonds
 • Oplevering van een concreet eindproduct
 • De reikwijdte van het verwachte effect (bereik)
 • Het effect: niet alleen de effecten op de korte termijn maar ook de effecten voor aanvragende organisatie en/of anderen op de lange termijn
 • Het is innovatief c.q. het is gericht op samenwerking waarbij bestaande initiatieven worden gebundeld en verder geïmplementeerd

Restricties

Het fonds geeft in principe geen financiële ondersteuning aan:

 • Organisaties met een commerciële doelstelling
 • Organisaties of projecten met een uitgesproken politieke of religieuze doelstelling
 • Exploitatie van gebouwen en/of de inrichting daarvan
 • Organisaties die een bijdrage aanvragen voor hun reguliere exploitatie
 • Projecten waarvan de uitvoering al is gestart

Subsidie

Het fonds bepaalt de hoogte van de bijdrage op basis van de aanvraag.
In principe keert het fonds 75% van het toegekende bedrag uit als voorschot bij de feitelijke start van het project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Uittreksel KVK
 • Projectplan
 • Motivatiebrief
 • Bankafschrift (zichtbaar tenaamstelling en bankrekening nummer, rest kan doorgehaald)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand