Subsidie voor projecten gericht op een betere leefomgeving in de regio Rotterdam

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van sociaal-cultureel werk, vormings- en ontwikkelingswerk en maatschappelijke dienstverlening die de stad en regio Rotterdam mooier, beter, sterker en socialer maken. De subsidie bedraagt over het algemeen tot ca. € 3.000, maar voor vernieuwende en onderscheidende projecten zijn hogere subsidiebedragen mogelijk, van ca. € 8.000 tot € 21.000 per gehonoreerde aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen via een begeleidingsformulier, samen met een aanvraagbrief en benodigde stukken.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van sociaal-cultureel werk, vormings- en ontwikkelingswerk en maatschappelijke dienstverlening die de stad en regio Rotterdam mooier, beter, sterker en socialer maken en bijdragen aan een betere leefomgeving.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, bewonersinitiatieven en actiegroepen.

Werkgebied

Stad en regio Rotterdam.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Restricties

In het algemeen wordt er geen subsidie verstrekt voor:

 • Algemene exploitatiekosten
 • Personeelslasten
 • Grootschalige festivals en evenementen
 • Investeringen in gebouwen en inrichtingen

Subsidie

De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 500 en € 3000.

Voor vernieuwende en onderscheidende projecten zijn hogere subsidiebedragen mogelijk, van ca. € 8.000 tot € 21.000 per gehonoreerde aanvraag.

Ook zijn in sommige gevallen meerjarige subsidies mogelijk.

Aanvragen

Via bijgaande begeleidingsformulier.
Je kunt de aanvraag vervolgens mailen naar: aanvraag.solidrodam@gmail.com

Meesturen

 • Aanvraagbrief
 • Projectbrief
 • Begroting met dekkingsplan
 • Uittreksel KvK
 • Statuten organisatie
 • Beschikking ANBI (indien van toepassing)
 • Overige documenten die je aanvraag kunnen ondersteunen

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand