Subsidie voor projecten gericht op een eerlijke, gelijkwaardige en duurzame wereld

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van groepen, organisaties of sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld.  Het fonds richt zich hierbij op projecten die mobiliserend en inspirerend werken naar personen en organisaties en het niveau van individuele of etnische belangenbehartiging overstijgen. Voorkeur voor financiële ondersteuning van demonstraties, blokkades, bezettingen, directe acties, opstanden, revoluties en andere creatieve confronterende acties. Maximaal 3.000 euro subsidie per project.

Toepassing

Financiële ondersteuning van activisten die werken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Dit zijn mensen die onrecht en misstanden in hun omgeving zien en besluiten daar tegen in opstand te komen. Mensen die geloven dat het ook anders kan en zich inzetten voor een eerlijke, solidaire en schone wereld.

Doelstelling is o.a. om beginnende sociale bewegingen te ondersteunen. Het fonds geeft lokale activisten en organisaties zeggenschap en biedt hen de financiële middelen die nodig zijn om zich te organiseren, uit te spreken en uiteindelijk duurzame verandering te bewerkstelligen.

De wereldwijde focus en de kleinschalige lokale aanpak zijn typerend voor het karakter van Het X-Y Actiefonds.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een  groep, organisatie of sociale bewegingen zijn die strijdt voor een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld 
 • De aanvraag moet betrekking hebben op projecten die mobiliserend en inspirerend werken naar personen en organisaties
 • De aanvraag moet het niveau van individuele of etnische belangenbehartiging overstijgen
 • Het fonds steunt bij voorkeur demonstraties, blokkades, bezettingen, directe acties, opstanden, revoluties en andere creatieve confronterende acties
 • Bij voorkeur grassroot organisaties en politiek gevoelige projecten die moeilijk elders financierbaar zijn.
 • Bij voorkeur projecten die actiegericht zijn
 • Bij voorkeur projecten die passen in een lange termijn strategie

Afrika en Azië
Het fonds steunt enkel groepen die minimaal twee referenties over hun groep of organisatie kunnen overleggen. Referenties kunnen personen en organisaties zijn.

Oost-Europa, Centraal Azië en Midden Oosten
Het fonds steunt bij voorkeur projecten die een brede uitstraling hebben
.
Het X-Y Actiefonds financiert geen reis- en verblijfskosten.

Latijns-Amerika
Het fonds steunt bij voorkeur beginnende groepen en organisaties.

West-Europa, Noord-Amerika en Australië

Het fonds steunt bij voorkeur projecten die een brede uitstraling hebben in de media.
Geen reis- en verblijfskosten.
Financiële ondersteuning tot maximaal 2000 euro, met een gemiddelde van 800 euro per project.

Restricties

In onderstaande gevallen is geen financieëële ondersteuning mogelijk.

 • Gezondheidsprojecten
 • Educatieve project, enkel gericht op bewustwording
 • Loon- en huurkosten
 • Conferenties, seminars, debatten of andere bijeenkomsten 
 • Geen juridische procedures, tenzij ze onderdeel zijn van een bredere en tevens actiegerichte campagne
 • Geen politieke partijen
 • 
Geen groepen die andere progressieve bewegingen uitsluiten
 • Geen projecten specifiek voor gehandicapten en/of kinderen
 • Geen humanitaire en gezondheidszorgprojecten
 • Geen noodhulp
 • Gen culturele of educatieve projecten die enkel gericht zijn op bewustwording (awareness)
 • Geen micro-kredieten of andere projecten die gericht zijn op het genereren van een inkomen
 • Geen projecten via intermediaire organisaties, aangezien het fonds juist direct wil samenwerken met de gesteunde groep zonder een extra bureaucratische laag

Subsidie

Maximaal 3.000 euro per project, waarbij de totale begroting kleiner moet zijn dan 20.000 euro
Voor een aantal landen geldt een lagere subsidie.
Er is een mogelijkheid voor spoedaanvragen, waarbij je binnen enkele dagen een besluit krijgt over je aanvraag. Hier geldt een maximum van € 250,- per aanvraag.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).