Subsidie voor projecten gericht op geestelijke, lichamelijke en sociale ondersteuning van kinderen en jongeren

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten en activiteiten die zijn gericht op kinderen en jongeren die op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied wat extra steun kunnen gebruiken. Hierbij moet het gaan om projecten die niet (volledig) langs de reguliere wegen worden vergoed. Het kan hierbij gaan om projecten in Nederland, maar ook om projecten in de armste landen van de rest van de wereld. Per jaar is er ca. € 438.634 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds geeft financiële steun aan projecten en activiteiten die zijn gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar, die op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied wat extra steun kunnen gebruiken. Steun die niet (volledig) langs de reguliere wegen wordt vergoed. 

Het gaat daarbij om projecten op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied. Het fonds richt zich bijvoorbeeld op jongeren in de jeugdzorg, in het speciaal onderwijs, in de (geestelijke) gezondheidszorg, in vluchtelingencentra of in lokale initiatieven.

Het fonds werkt op basis van de doelstellingen voor kinderen van UNICEF.

Doelgroep

Projecten gericht op jongeren van 0 tot 19 jaar.
In beginsel steunt het fonds alleen aanvragen van Nederlandse stichtingen of rechtspersonen, ook voor wat betreft de buitenlandse projecten. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken. 

Werkgebied

Nederland, maar ook de armste landen in de wereld.

Voorwaarden

 • Het moet een gedocumenteerde aanvraag zijn.
 • Aanvragen moeten een duidelijke omschrijving bevatten van de projectorganisatie, de doelstellingen en de probleemsituatie evenals een tijdsplanning en een specificatie van de te maken kosten.
 • Bovendien dient er een passende organisatie te zijn die ten opzichte van het fonds de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de begeleiding van het te steunen project op zich neemt.
 • Aanvragen voor steun aan projecten dienen te worden gedaan op digitale aanvraagformulieren die u kunt vinden op de pagina Organisatie en Procedures;
 • Voor buitenlandse projecten worden ook gegevens over de lokale uitvoeringsorganisaties gevraagd en over de afspraken en de taakverdeling tussen de (Nederlandse) organisatie, de aanvrager en (waar toepasselijk) de lokale overheden en/of instanties

Restricties

Niet in aanmerking komen:

 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • Exploitatiekosten
 • Instellingen die in Nederland zelf subsidies verstrekken

Subsidie

Per jaar is er ca. € 438.634 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand