Subsidies
Fondsen

Subsidie voor projecten gericht op geestelijke, lichamelijke en sociale ondersteuning van kinderen en jongeren

Subsidie voor projecten en activiteiten die zijn gericht op kinderen en jongeren die op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied wat extra steun kunnen gebruiken. Het fonds richt zich bijvoorbeeld op jongeren in de jeugdzorg, in het speciaal onderwijs, in de (geestelijke) gezondheidszorg, in vluchtelingencentra of in lokale initiatieven. Het kan hierbij gaan om projecten in Nederland, maar ook om projecten in de armste landen van de wereld. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Jaarbudget:
€ 409.606
Per uitgifte
€ 1.000 - € 10.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het fonds geeft financiële steun aan projecten en activiteiten die zijn gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar, die op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied wat extra steun kunnen gebruiken. Steun die niet (volledig) langs de reguliere wegen wordt vergoed. 

Het fonds maakt geen onderscheid naar geloof, afkomst of gender en werkt op basis van de doelstellingen voor kinderen van UNICEF.

Vooral die projecten hebben de voorkeur die gericht zijn op de inrichting van binnen- of buitenruimten, de aanschaf van (les)materialen, toestellen, instrumenten voor sport, spel, onderwijs, audiovisuele apparatuur, computers, activiteiten gericht op jongeren met een bijzondere beperking, sociale of cognitieve achterstanden, behoeften of achtergronden.

Voor ontwikkelingslanden gelden dezelfde oogmerken, aangevuld met projecten op het terrein van voorlichting, gezondheidszorg, sanitatie, onderwijs, sport en spel.

Doelgroep

Projecten gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. 
In beginsel steunt het fonds alleen aanvragen van Nederlandse stichtingen of rechtspersonen, ook voor wat betreft de buitenlandse projecten. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken. 

Werkgebied

Nederland en de (met name 100) armste landen in de wereld.

Voorwaarden

 • Het moet een gedocumenteerde aanvraag zijn. De aanvraag bevat het digitaal ingevulde aanvraagformulier, een projectplan en een begroting.
 • Aanvragen moeten een duidelijke omschrijving bevatten van de projectorganisatie, de doelstellingen en de probleemsituatie evenals een tijdsplanning en een specificatie van de te maken kosten.
 • Er dient een passende organisatie te zijn die ten opzichte van het fonds de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de begeleiding van het project op zich neemt.
 • Voor buitenlandse projecten vraagt het fonds gegevens over de lokale uitvoeringsorganisaties en over de afspraken en de taakverdeling tussen de (Nederlandse) organisatie, de aanvrager en indien van toepassing de lokale overheden en/of instanties.
 • Voor toekenning van subsidie richt het fonds zich bij aanvragen voor buitenlandse projecten voor wees- en straatkinderen vooral op de 100 armste landen in de wereld.

Restricties

Niet in aanmerking komen:

 • Regulier onderzoek, methodiekontwikkeling, therapie-ontwikkeling, medisch research, planontwikkeling, symposia en conferenties
 • Exploitatiekosten
 • Instellingen die in Nederland zelf subsidies verstrekken
 • Versterking en verspreiding van religieuze en/of politieke overtuigingen
 • Voorzieningen voor een zeer klein aantal jongeren
 • Het ontwikkelen en verspreiden van specifiek maar ongevraagd voorlichtingsmateriaal voor scholen en voorlichtingsprojecten die worden uitgevoerd door ervaringsdeskundigen (bijv. ex-verslaafden, obesitas), - met uitzondering van gerichte preventieprojecten in ontwikkelingslanden, bijv. aids, ebola, malaria, tandzorg, sanitatie, enz.
 • Het organiseren van feesten, uitstapjes, vakanties, kampen, jubilea, realiseren van ‘dromen’, enz.
 • Financiering van management en coördinatie, stagevergoeding en persoonlijke begeleiding
 • Uitvoering in een ontwikkelingsland zonder uitzicht op voortzetting of het realiseren van volgende fasen
 • Het inzamelen en verzenden van tweedehands goederen uit Nederland naar ontwikkelingslanden. Stichting JONG stimuleert bij voorkeur de lokale markten van goederen en producten

Subsidie

Het fonds kent drie mogelijkheden waarop de bijdrage aan een project kan worden toegekend.

 • Er wordt éénmalig een bedrag van € 5.000 tot € 10.000 toegekend
 • Er wordt maximaal twee keer een bedrag van € 3000/€ 4.000 toegekend
 • Er kan maximaal drie keer een bedrag van € 1.000 worden toegekend

Incidenteel worden er grotere, langdurige projecten aangegaan van ca. € 50.000 per jaar. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds.

Meesturen

 • Projectvoorstel 
 • Projectbegroting
 • Statuten van de organisatie (indien van toepassing)
 • ANBI-verklaring (indien van toepassing)
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk
Maatschappij en samenleving
Onderwijs
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Internationaal Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland Ontwikkelingslanden Azie Afrika Zuid-Amerika Arabische landen Oceanie Noord-Amerika Europa
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden