Subsidie voor projecten gericht op gezonde leefstijl en problemen rondom o.a. alcohol, tabak, drugs en overgewicht

Subsidies
Financiële ondersteuning voor activiteiten en interventies die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving van inwoners van een gemeente, waarbij wordt ingezet op versterking, vernieuwing of uitbreiding van het bestaande preventieve aanbod. Het is belangrijk dat je project aansluit bij een aantoonbare behoefte of problematiek van inwoners van de desbetreffende gemeente, bijvoorbeeld problemen rondom drugs, alcohol, tabak of overgewicht. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt minimaal € 2500 en maximaal € 50.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten en interventies die die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl of een gezonde omgeving.

Het is belangrijk dat je project aansluit bij een aantoonbare behoefte of problematiek van inwoners van de desbetreffende gemeente, bijvoorbeeld alcohol, drugs, tabak of overgewicht.

Doelgroep

Rechtspersonen. Hierbij is er geen restrictie gemaakt naar het soort rechtspersonen, bijvoorbeeld commerciële of niet commerciële rechtspersonen. Je kunt de subsidie dus zowel als stichting aanvragen, maar ook bijvoorbeeld als b.v.

Werkgebied

Gemeente Groningen.

Let op
De activiteiten moeten in de gemeente Groningen plaatsvinden, maar als organisator hoef je niet per definitie in de gemeente Groningen gevestigd zijn. Je kunt dus ook ergens anders in Nederland gevestigd zijn.
Wel is het belangrijk dat je project aansluit bij een aantoonbare behoefte of problematiek van inwoners in Groningen.

Voorwaarden

De activiteiten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, indien:

 • Deze plaatsvinden op grondgebied van de gemeente Groningen
 • Deze gericht is op activiteiten en interventies die die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl of een gezonde omgeving en wordt ingezet op versterking, vernieuwing of uitbreiding van het bestaande preventieve aanbod
 • Deze aansluiten bij een aantoonbare behoefte of problematiek van de inwoners
 • Er sprake is van een planmatige aanpak
 • Deze worden uitgevoerd in het jaar van de aanvraag
 • De aanvrager een rechtspersoon is
 • Er bij de uitvoering sprake is van samenwerking met andere betrokken partijen
 • Deze een duurzaam karakter hebben en er is nagedacht over toekomstbestendigheid ingeval de subsidie stopt
 • Na afloop wordt gecommuniceerd, gemonitord en geëvalueerd

Subsidie

De subsidie bedraagt tenminste € 2500 en maximaal € 50.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Een omschrijving van de activiteit/het project en bij welk thema het hoort (middelenge- bruik/overgewicht)
 • Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project
 • Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project
 • Een beschrijving van de partners die bij de activiteit/het project is betrokken en wat de taakverdeling/verantwoordelijkheden zijn van elke partner
 • Op welke manier de inwoners bij het initiatief worden betrokken
 • Wat het tijdspad is van de activiteit/het project
 • Eaar de activiteit/het project plaatsvindt
 • Wat de haalbaarheid is van de activiteit (rekening houdend met eventuele vertragingen of bemoeilijkheden)
 • Een beschrijving van de borging van de activiteit/het project, op welke manier het een duurzaam karakter heeft
 • Een beschrijving van de monitoring en evaluatie tijdens en na afloop van de activiteit/het project
 • Een beschrijving op welke manier andere partijen worden geïnformeerd over de activiteit/het project
 • Een beschrijving hoe de werkwijze en verbinding eruit ziet met breder project/programma
 • Een reële en sluitende begroting bestaande uit de kosten die noodzakelijk zijn om de activiteit of het project uit te voeren.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand