Subsidie voor projecten gericht op het activeren en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die zich inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar. Hierbij ligt de focus op projecten die zijn toespitst op  op empathie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en daadkracht. Het fonds doet dit door financiële ondersteuning te bieden en/of door onze kennis en ervaring met organisaties te delen. En door organisaties met elkaar te verbinden. Activeren is hierbij een belangrijk doel: het fonds is er van overtuigd dat de persoonlijke ontwikkeling van een kind echt bijdraagt aan verbinding met anderen wanneer kinderen zich hiervoor actief inzetten en daarin ook worden gestimuleerd. De subsidie kan worden aangevraagd door instellingen met een rechtspersoonlijkheid die activiteiten ontplooien gericht op het bevorderen van de genoemde vaardigheden bij kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 18 jaar, met een focus op kinderen van 10 tot en met 14 jaar, woonachtig binnen het Koninkrijk der Nederlanden inclusief de overzeese gebieden. Het fonds kent meerdere vergadermomenten per jaar. Per jaar is er ca. € 736.132 subsidie beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier. Het ingevulde formulier kun je vervolgens naar het fonds mailen samen met de benodigde bijlagen.

Toepassing

Het fonds ondersteunt organisaties en goede doelen die projecten uitvoeren gericht op de ontwikkeling van ‘21st century skills’ en zich inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Met name projecten die toegespitst zijn op empathie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en daadkracht.

Het fonds doet dit door financiële ondersteuning te bieden en/of door onze kennis en ervaring met organisaties te delen. En door organisaties met elkaar te verbinden. 

Activeren is hierbij een belangrijk doel: het fonds is er van overtuigd dat de persoonlijke ontwikkeling van een kind echt bijdraagt aan verbinding met anderen wanneer kinderen zich hiervoor actief inzetten en daarin ook worden gestimuleerd.

Doelgroep

Er wordt subsidie verstrekt aan aan instellingen met een rechtspersoonlijkheid en ANBI status die activiteiten ontplooien gericht op het bevorderen van de genoemde vaardigheden bij kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 18 jaar, met een focus op kinderen van 10 tot en met 14 jaar, woonachtig binnen het Koninkrijk der Nederlanden inclusief de overzeese gebieden.

Werkgebied

Koninkrijk der Nederlanden inclusief de overzeese gebieden.

Hierbij ligt de focus me name op de regio Den Haag en op de overzeese gebiedsdelen, alhoewel andere delen van Nederland in het beleidsplan niet specifiek worden uitgesloten.

Voorwaarden

 • Het project moet raakvlakken hebben met bovenstaande activiteiten
 • Het project heeft een vrolijke uitstraling
 • Het project is een goed doel dat zich richt op kinderen die in Nederland en/of het Nederlandse gedeelte van het Caribisch gebied wonen
 • De kerndoelgroep voor de grote projecten zijn kinderen tussen de 8 en 12 jaar
 • Voor kleine projecten geldt een maximum leeftijd van 18 jaar

Restricties

Het fonds geeft in principe geen bijdragen aan:

 • Publieksacties
 • Grote fondsenwervende instellingen, waarbij de allocatie van de door het fonds gedoneerde gelden niet duidelijk is
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Projecten met een commercieel, politiek of religieus karakter
 • Aanvragen van individuen
 • Aanvragen voor permanente steun
 • Sportclubs
 • Scouting
 • Openbare speeltuinen
 • Onderhoud en vernieuwing van club- en buurthuizen
 • Festivals
 • Inrichting van huizen in kader van begeleid wonen

Subsidie

Per jaar is er ca. € 736.132 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Projectbeschrijving
 • Dekkingsplan
 • Uittreksel Kamer van koophandel
 • Recent jaarverslag overlegd te worden.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand