Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van ouderen, voornamelijk in Kennemerland

Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten gericht op het welzijn van ouderen, innovaties en experimenten gericht op zorgvoorzieningen van ouderen en wetenschappelijk en toegepast onderzoek gericht op het gebied van gorontologie. Er is het afgelopen boekjaar voor € 207.291 aan 35 projecten toegezegd.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op de bevordering van de kwaliteit van het bestaan bij het ouder worden, innovaties en experimenten op het gebied van woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gerontologie.

Gerontologie is de tak van wetenschap die het "ouder worden" bestudeert, zowel in lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht. In Nederland wordt van onder andere gerontologische inzicht

Voorwaarden

  • Het project moet gericht zijn op een van de bovenstaande activiteiten
  • Er moet een goede balans zijn tussen de kosten van het project en het verwachte resultaat
  • De besteding van de gelden moet doelmatig zijn

Een bijdrage wordt per project toegekend en is in principe eenmalig.

Restricties

  • Een project mag op langere termijn niet afhankelijk zijn van de financiële steun van het fonds
  • Geen exploitatiesubsidies

Subsidie

Er is het afgelopen boekjaar voor € 207.291 aan 35 projecten toegezegd.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Je kunt het formulier invullen en het vervolgens doormailen naar het fonds.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. De projectaanvragen worden dan besproken.

Relevante links