Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van ouderen, voornamelijk in Kennemerland

Fondsen

Financieel ondersteunen van projecten gericht op het welzijn van ouderen, innovaties en experimenten gericht op zorgvoorzieningen van ouderen en wetenschappelijk en toegepast onderzoek gericht op het gebied van gorontologie. Er is het afgelopen boekjaar voor € 207.291 aan 35 projecten toegezegd.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op de bevordering van de kwaliteit van het bestaan bij het ouder worden, innovaties en experimenten op het gebied van woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gerontologie.