Subsidies
Fondsen

Subsidie voor projecten gericht op het IJsselmeer en de IJsselmeerkust

Financieel ondersteunen van projecten gericht op het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Je kunt subsidie aanvragen voor projecten tot € 10.000, projecten van € 10.000 tot € 100.000 en voor projecten van € 100.000 en hoger. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Jaarbudget:
€ 800.000
Per uitgifte
€ 0 - € 100.000
Indientermijn:
-
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten gericht op het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân, voor natuur, bewoners, toerisme en recreatie, het aandacht geven aan cultuur en erfgoed, het verbeteren van en het leveren van een positieve bijdrage aan de regio in het algemeen, en het verrichten van al en wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In de praktijk richt het fonds zich op het ondersteunen van activiteiten en projecten gericht op:

 • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk
 • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie
 • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie

Doelgroep

Non-profit instellingen en bedrijven.

Werkgebied

Het project moet betrekking hebben op een van de onderstaande plaatsen:

 • Breezanddijk
 • Kornwerderzand
 • Cornwerd
 • Makkum
 • Skuzum
 • Piaam
 • Gaast
 • Ferwoude
 • Workum
 • Hindeloopen
 • Molkwar
 • Stavoren 

Voorwaarden

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
 • Een aanvraag kan enkel worden ingediend voor een Initiatief waarvan te verwachten is dat die binnen 2 jaar vanaf de (vermoedelijke) aanvangsdatum uitgevoerd kan worden en binnen 12 maanden na deze aanvangsdatum met de uitvoering ervan kan worden gestart.

Restricties

Uitgesloten van deelname zijn activiteiten:

 • Die uitsluitend of voor een substantieel deel zijn gebaseerd op politieke of levensbeschouwelijke aspecten.
  Ter toelichting: levensbeschouwelijke of politieke organisaties mogen wel een Aanvraag doen, doch de financiële bijdrage is niet bedoeld en wordt niet verstrekt voor levensbeschouwelijke of politieke activiteiten
 • Die discriminerend zijn, onder andere ten aanzien van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of leeftijd. Onder ‘discriminerend zijn’ wordt in dit verband niet begrepen het maken van onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand
 • Waarvoor het gebruikelijk is of in de rede ligt dat financiële ondersteuning op andere (marktconforme) basis verkregen wordt of kan worden
 • Van gemeente Sùdwest Fryslân, Wetterskip Fryslân, provinciale- en centrale overheid en/of normaliter door deze instanties worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van een duidelijke aanvulling op de normale wettelijke taken van deze instanties

Subsidie

De aanvragen worden verdeeld in 3 categorieën:

 • Categorie A tot € 10.000
 • Categorie B € 10.000 tot € 100.000
 • Categorie C € 100.000 en hoger

Per categorie worden verschillende eisen gesteld wat betreft onderbouwing, financiering en verantwoording van de aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Indientermijn

 • -
 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Bouw en monumentenzorg
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Natuur, milieu en energie
Wij zijn werkzaam in
Provincie Friesland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden