Subsidie voor projecten gericht op het instandhouden van het boek als cultuurdrager en andere vormen van teksten en cultuur

Subsidies, Fondsen
Het verspreiden en het stimuleren van cultuur door middel van het in standhouden van het boek als de cultuurdrager bij uitstek, alsmede elke andere vorm die teksten en cultuur kan ondersteunen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het in standhouden van het boek als de cultuurdrager bij uitstek, alsmede elke andere vorm die teksten en cultuur kan ondersteunen.

Aanvragen

Zie contactgegevens.