Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties  voor aanvullende training en/of onderwijs en ondersteuning voor levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht op jongeren.

Toepassing

 • Financiële ondersteuning van Jeugdigen in achterstandsituaties: vooral opbouw- en welzijnswerk zoals aanvullende trainingen, vorming en/of onderwijs in Amsterdam (combinatie van jeugd en onderwijs/vorming/educatie moet in de projecten herkenbaar zijn) 
 • Financiële ondersteuning van (katholiek) levensbeschouwelijke projecten gericht op jongeren ook buiten Amsterdam, maar dan met een bredere en/of landelijke uitstraling. 

Werkgebied

Het  werkgebied voor de ondersteuning van jeugdigen is vooral Amsterdam.
Voor de levensbeschouwelijke projecten is het werkgebied heel Nederland.

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

 • Natuurlijke personen en verzoeken om individuele steun (ook geen studiebeurzen of toelagen).
 • Overheidsinstellingen en projecten die redelijkerwijs onder overheidsfinanciering vallen.
 • Projecten met een politiek en commercieel karakter.
 • Bijdragen t.b.v. fondsvorming.
 • VTW is terughoudend in het financieren van exploitatiekosten zoals salarissen.
 • Serviceclubs komen niet voor een donatie in aanmerking.

Aanvragen

Per mail (zie contactgegevens).

Meesturen

 • Projectomschrijving met doelstelling, doelgroep
 • Een begroting: inclusief specificatie van de projectkosten
 • Een financieringsplan: wijze van financiering inclusief vermelding in hoeverre andere fondsen en/of instanties hierbij zijn betrokken
 • Voorgenomen wijze van rapportage en verantwoording: inclusief de wijze waarop het realiseren van de doelstelling wordt geëvalueerd
 • Indien beschikbaar, een recent (financieel en/of inhoudelijk) jaarverslag
 • Statuten en bestuurssamenstelling