Subsidie voor projecten gericht op kinderen

Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op kinderen die het om een of andere reden moeilijk hebben. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten die bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen. Bij de projecten wordt bij voorkeur ook gebruik genaakt van illustreren en tekenen, maar dat is niet per definitie noodzakelijk. Per jaar is er ca. € 135.039 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing 

Subsidie voor projecten die:

 • Gericht te zijn op kinderen die het om een of andere reden moeilijk hebben, dan wel bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen
 • Gericht te zijn op kinderen in de leeftijd van ca. 3 t/m ca. 12 jaar
 • Bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, gebruik te maken van illustreren en tekenen als middel, dan wel gericht te zijn op de ontwikkeling van vaardigheden mbt illustreren en tekenen
 • Een heldere en realistische doelstelling, opzet en begroting te hebben
 • Gericht te zijn op teken- en illustratieprofessionals

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Projecten dienen duidelijk omlijnd te zijn en te leiden tot een zichtbaar resultaat en een duidelijke eindrapportage
 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een rechtspersoon zonder winstoogmerk (bijv. een stichting of vereniging), niet aan natuurlijke personen of zzp-ers
 • Aanvrager is woonachtig of gevestigd in Nederland en het project dient in Nederland te worden uitgevoerd
 • Aanvrager moet te goeder naam en faam bekend staan
 • Aanvrager voldoet aan verzoeken om tussentijdse verantwoordingen en om een duidelijke inhoudelijke en financiële eindrapportage
 • Projecten mogen de Fiep Westendorp Foundation en de naam van Fiep Westendorp op geen enkele manier schaden
 • Projecten die onderdeel van een groter geheel vormen, dienen als project goed herkenbaar te zijn
 • De Fiep Westendorp Foundation dient bij alle uitingen van het project te worden genoemd als subsidiënt van het project
 • Alleen projecten met een niet-commerciële doelstelling komen in aanmerking

Restricties

 • Projecten mogen geen politieke of religieuze overtuigingen als basis hebben of uitstralen
 • Projecten mogen geen commerciële doelstelling hebben, noch commercieel worden benut
 • Projecten mogen niet op andere wijze vanuit reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden
 • Projecten die ten tijde van de beoordeling al in een vergevorderd stadium verkeren, komen niet in aanmerking

Subsidie

Per jaar is er ca. € 135.039 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, gedurende de aanvraagperiode (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Een complete maar beknopte projectbeschrijving inclusief planning en timetable
 • Een beknopte omschrijving van de organisatie
 • Een gedetailleerde begroting van het project; zorg hierbij dat goed duidelijk wordt waar het aangevraagde bedrag voor gebruikt gaat worden
 • Bewijsstukken van de status van de rechtspersoon (statuten alsmede een inschrijving bij de Kamer van Koophandel)
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het bestuur van de rechtspersoon

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand