Subsidie voor projecten gericht op kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of gestoord en wetenschappelijk onderzoek gericht op zieke kinderen

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van nul tot achttien jaar. Per jaar is er ca. 80.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

 • Het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van nul tot achttien jaar

Voorwaarden

 • Het te subsidiëren project of wetenschappelijk onderzoek dient te passen binnen de doelstelling van de het fonds:
  • Het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van nul tot achttien jaar
 • De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn die geen commercieel doel nastreeft en geen groot eigen vermogen heeft

Specifieke voorwaarden ten behoeve van projecten

 • De aanvraag betreft:
  • De zorg of behandeling van kinderen, in de leeftijd van 0-18 jaar, die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd, of
  • Een preventieproject m.b.t. ongezonde leefgewoontes voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar
 • Het aangevraagde project dient bij voorkeur innovatief te zijn

Specifieke voorwaarden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

 • De aanvraag betreft onderzoek ten behoeve van het zieke kind van 0-18 jaar
 • Het onderzoek dient goedgekeurd te zijn door de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie)
 • Er dient een jaarlijks voortgangsverslag ingediend te worden bij meerjarig onderzoek. In andere gevallen volstaat een eindverslag

Zie ook het overzicht van de voorwaarde in de bijlage (bijlage).

Subsidie

Per jaar is er ca. 80.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via aanvraagformulier op website van het fonds.