Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in Nederland en daarbuiten

Subsidies,
Fondsen
Het financieel ondersteunen van medische, educatieve en liefdadigheidsinstellingen voor kinderen en jongeren in Nederland en daarbuiten. Per jaar is er €170.855 euro beschikbaar. Een aanvraag moet je online indienen.

Toepassing

Het steunen en bevorderen van educatieve, charitatieve en medische instellingen en objecten ten behoeve van jeugdige personen om redenen van educatieve, charitatieve en medische aard, als ook hetgeen wat hiermee direct of indirect verband houdt.

Doelgroep

 • Binnen Nederland hebben Rotterdamse projecten de prioriteit. Personen, instellingen en objecten, die de Rooms Katholieke grondslag als hebben, hebben de voorkeur. 
 • Buitenlandse projecten.

Voorwaarden

 • De projecten dienen over een projectmatige instelling te beschikken. Sterke voorkeur voor projecten die zijn voorzien van een goede controle en verantwoording.
 • Leermiddelen, inrichting, boeken hebben prioriteit.
 • Projecten waarvan de aard zichtbaar, tastbaar en beheersbaar is en direct ten goede komt aan de betreffende jeugdige personen. 

Restricties

 • Bouwprojecten
 • Aanvragen die volgen het bestuur qua financiering beter passen bij overheden of andere instanties
 • Terughoudend bij het structureel financieren van personeelskosten.
 • Overhead, bouw en salarissen worden bij hoge uitzondering gesubsidieerd. 

Subsidie

Per jaar is er €170.885 euro beschikbaar voor subsidies. 

Aanvragen

Online op de website. (zie links)

Meesturen:

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien wij van u een projectplan ontvangen waarin zijn opgenomen:

 • een duidelijke omschrijving van het project
 • het bedrag waarvoor u onze bijdrage vraagt
 • de omvang van de doelgroep
 • de andere fondsen die u mogelijk ook heeft aangeschreven

In aanvulling op de gegevens die u in het projectplan opneemt, verzoeken wij u de volgende aanvullende documenten toe te voegen:

 • De begroting (van het project)
 • De statuten (indien van toepassing)
 • De laatste jaarrekening c.q. het laatst opgemaakte financiële overzicht
 • Overige relevante informatie (optioneel)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand