Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten. Het fonds zet zich met name in voor projecten waar kinderen onderwijs krijgen en waar aan hun gezondheid wordt gewerkt in een plezierige omgeving waar sport en spel belangrijke elementen zijn. Per jaar is er ca. € 153.505 beschikbaar. Je kunt gedurende het hele jaar subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens met de bijbehorende bijlagen naar het fonds mailen.

Toepassing

Het fonds richt zich op het financieel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld om zo een meer inclusieve samenleving te creëren. De kern van het fonds is inclusiviteit,

Het fonds richt zich op projecten die bijdragen aan de volgende onderwerpen:

 • Gezondheid
 • Onderwijs
 • Ondersteuning van kinderen in een achtergestelde situatie

Het fonds geeft de voorkeur en prioriteit aan langlopende projecten die op lange termijn voordeel opleveren, en aan terugkerende projecten die maximaal twee jaar worden gestimuleerd. Dit maakt een grote mate van diversiteit van de projecten mogelijk. De gefinancierde projecten variëren in focus tussen gezondheid, onderwijs en cultuur.

Ondersteunde projecten
Om je een idee te geven onderstaand een beknoptoverzicht van in het verleden door het fonds ondersteunde projecten.
Het fonds heeft aanzienlijk meer projecten gesubsidieerd, op de website van het fonds kun je het volledige overzicht vinden.

 • Net4kids
  Kinderarbeid is een zeer groot probleem in de regio Tirupur, Zuid-India. Een grote groei in de kledingindustrie in de afgelopen 20 jaar is gepaard gegaan met massale werving van goedkope arbeidsmigranten en kinderarbeiders. Net4kids strijdt samen met lokale projectpartner SAVE hard tegen dit probleem,
 • UNICEF
  UNICEF pakt kinderarbeid in de katoen- en textielproductie in Bangladesh aan. UNICEF zorgt ervoor dat de rechten van kinderen over de hele wereld worden gerespecteerd. Het voorkomen van kinderarbeid is belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen gezond opgroeien en naar school gaan. Daarom werkt UNICEF samen met de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties om kinderarbeid te voorkomen.
 • Friendship Sports Centre
  Het Friendship Sports Centre is het enige sportcentrum in Europa dat volledig is uitgerust voor kinderen en jongeren met een handicap.
 • Max Foundation
  De Max Foundation werkt aan het voorkomen van kindersterfte op de meest effectieve en efficiënte manier.
 • Free a Girl
  Free a Girl is een internationale organisatie die zich inzet voor de bestrijding van kinderprostitutie en straffeloosheid.
 • IMC Weekendschool 
  De Stichting IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motiverend onderwijs voor jongeren van 10-14 jaar, op die plaatsen in Nederland waar dat het hardst nodig is

Werkgebied

Het fonds is wereldwijd actief.

Het fonds richt zich op kinderen in haar thuisland en in de landen waar de modelabels van Fashion Group Solutions (FGS) - binnen de Cool Investments Group - hun kleding produceren. Daarnaast steunt het fonds kinderen in landen waar de groep een speciale band mee heeft.

Voorwaarden

Zie boven.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 153.505 beschikbaar.

Hoewel het fonds zich niet wil beperken tot onderstaande structuur, bepaalt het fonds welke doelen worden gesteund aan de hand van de volgende verdeling:

 • Ongeveer een derde van het jaarbudget wordt besteed in de productielanden van Fashion Group Solutions
 • Ongeveer een derde van het jaarbudget wordt besteed aan Nederlandse initiatieven voor kinderen en jongeren
 • Ongeveer een derde van het jaarbudget wordt besteed aan projecten voor de jeugd ter bevordering van vereniging en vriendschap tussen verschillende religies en culturen

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).

Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens samen met onderstaande gegevens naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Statuten
 • Uittreksel K.v.K. niet ouder dan zes maanden
 • Beleidsplan en activiteitenplan
 • Begroting
 • Balans en resultatenrekening
 • Kostenbegroting
 • Financierings- of  dekkingsplan van het project
 • Aanvullende documentatie over je organisatie en activiteiten

Relevante links