Subsidie voor projecten gericht op kinderen in moeilijke omstandigheden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor ondersteuning van projecten gericht op kinderen in moeilijke omstandigheden, overal ter wereld. Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de bevordering van onderwijs, gezondheidszorg of sociaal charitatief gebied. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

  • Het bevorderen van onderwijs
  • Het bevorderen van de gezondheidszorg
  • Het verlenen van financiële steun op sociaal charitatief gebied

Voorwaarden

Om voor subsidiëring door het fonds in aanmerking te komen moet je aanvraag voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

  • Project moet vallen onder de doelstelling van het fonds
  • Er zijn géén, dan wel geringe overheadkosten
  • De identiteit van betrokkene dient door het fonds te kunnen worden vastgesteld
  • Bereid om periodiek verantwoording/verslaglegging aan het bestuur van het fonds af te leggen
  • Je dient aan te geven óf en zo ja welke bijdrage je zélf levert
  • Persoonlijke betrokkenheid bij een project vanuit de regio Limburg (in ruime zin genomen) geldt als een pré

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links)