Subsidie voor projecten gericht op kinderen in Nederland, Suriname en het Caribisch Gebied van het Koninkrijk

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op kinderen in Nederland, Suriname en het Caribisch Gebied van het Koninkrijk, die belemmerd worden in het ontwikkelen van hun talenten. Er zijn subsidiemogelijkheden voor projecten op het gebied van pleegzorg, onderwijs en vorming, vakantiekampen en preventie van schooluitval en mishandeling. De subsidie varieert van 500 tot 25.000 euro.

Toepassing

Financiering van projecten voor kinderen van 4 tot 18 jaar (lagere en middelbare school), die belemmerd worden in het ontwikkelen van hun talenten. Voor kinderen in de leeftijd van zes tot achttien jaar ondersteunt het fonds projecten op het gebied van pleegzorg, onderwijs en vorming gericht op het ontwikkelen van talenten in de ruimste zin des woord.

Ook is er ondersteuning mogelijk van projecten gericht op het verminderen van schooluitval en mishandeling.

Werkgebied

Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Restricties

Geen ondersteuning van projecten op het gebied van:

  • Exploitatiekosten van instellingen
  • Nieuwbouw van jeugdcentra (na realisatie van nieuwbouw kan een aanvraag voor de inrichting worden gedaan)
  • Inrichting van speeltuinen en schoolpleinen
  • Scouting
  • Muziek- en sportverenigingen
  • Musicals en toneelvoorstellingen
  • Films en documentaires
  • Festivals

Subsidie

Variërend van € 500 tot € 25.000.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).
Aanvragen voor vakantiekampen kunnen van 1 januari tot 15 mei worden ingediend.