Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een ontwikkelingsachterstand, en wetenschappelijk onderzoek

Subsidies,
Fondsen
Het financieel ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van nul tot achttien jaar. De projecten die in het verleden subsidie hebben ontvangen variëren van een crisisfonds voor kwetsbare kinderen en geïndividualiseerde chemotherapie voor kinderen en sporttherapie op maat voor gehandicapte kinderen tot medisch-wetenschappelijk onderzoek gericht op ontstekingsreacties. Per jaar is er ca. 180.357 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij er een viertal aanvraagmomenten per jaar zijn. Voor wetenschappelijk onderzoek en reguliere aanvragen zijn twee verschillende aanvraagformulieren beschikbaar.

Toepassing

 • Het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van nul tot achttien jaar

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Crisisfonds voor kwetsbare kinderen
 • Ouder-kind massage
 • Logopedische behandelingen ouders van kinderen met NMA
 • Ondersteuning diabetes kinderen
 • Ontwikkelingsgericht materiaal kinderen met een beperking
 • Geïndividualiseerde chemotherapie kinderen
 • Sporttherapie op maat gehandicapte kinderen 
 • Dravesyndroom, gedragsproblemen, medisch-wetenschappelijk onderzoek
 • Project onderzoek opgroeien in twee families
 • Telemedicine, benauwde kinderen, medischwetenschappelijk onderzoek
 • Ontstekingsreacties, medisch-wetenschappelijk onderzoek

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

 • Organisaties en (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd
 • Wetenschappelijk onderzoek

Voorwaarden

 • Het te subsidiëren project of wetenschappelijk onderzoek dient te passen binnen de doelstelling van de het fonds:
  • Het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van nul tot achttien jaar
 • De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn die geen commercieel doel nastreeft en geen groot eigen vermogen heeft

Specifieke voorwaarden ten behoeve van projecten

 • De aanvraag betreft:
  • De zorg of behandeling van kinderen, in de leeftijd van 0-18 jaar, die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd, of
  • Een preventieproject m.b.t. ongezonde leefgewoontes voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar
 • Het aangevraagde project dient bij voorkeur innovatief te zijn

Specifieke voorwaarden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

 • De aanvraag betreft onderzoek ten behoeve van het zieke kind van 0-18 jaar
 • Het onderzoek dient goedgekeurd te zijn door de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie)
 • Er dient een jaarlijks voortgangsverslag ingediend te worden bij meerjarig onderzoek. In andere gevallen volstaat een eindverslag

Zie ook het overzicht van de voorwaarde in de bijlage (bijlage).

Subsidie

Per jaar is er ca. 180.357 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via aanvraagformulier op website van het fonds.

Let op
Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren, voor algemene aanvragen en voor wetenschappelijke aanvragen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand