Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare mensen zonder thuis

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die er voor zorgen dat er in de samenleving een plek is voor iedereen en dat er voor iedereen een thuis is zodat mensen in kwetsbare situaties niet buitengesloten raken. Hierbij richt het fonds zich op het ondersteunen van organisaties en projecten die zichtbaar maken wat de óórzaken zijn van geen thuis, door te laten zien hoe het anders kan. Het fonds is op zoek naar initiatieven die zich inzetten voor mensen die geen thuis hebben. Denk hierbij aan mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Mensen in grote armoede. Slachtoffers van geweld achter de voordeur of van mensenhandel. (Ex-)gedetineerden. vluchtelingen en mensen zonder verblijfsvergunning. Per jaar is er ca. € 9.650.000 beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld € 17.049. Je kunt de subsidie in twee stappen aanvragen. Je moet eerst een vooraanvraag indienen. Nadat de vooraanvraag door de verstrekker is geaccepteerd kun je een volledige aanvraag indienen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die er voor zorgen dat er in de samenleving een plek is voor iedereen en dat er voor iedereen een thuis is zodat mensen in kwetsbare situaties niet buitengesloten raken. 

De focus van het fonds ligt bij "thuisgeven" en het ondersteunen van organisaties en projecten die zichtbaar maken wat de óórzaken zijn van geen thuis, door te laten zien hoe het anders kan. 

Wat het fonds niet meer doet is projecten financieren die inzetten op de gevólgen van geen thuis hebben. Temeer omdat er al veel fondsen en maatschappelijke organisaties zijn die zich daarop richten.

Het fonds is op zoek naar initiatieven die zich inzetten voor mensen die geen thuis hebben. Denk aan mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Mensen in grote armoede. Slachtoffers van geweld achter de voordeur of van mensenhandel. (Ex-)gedetineerden. Vluchtelingen en mensen zonder verblijfsvergunning.

Het gaat ons om initiatieven die inzetten op de basis voor een menswaardig bestaan: een thuis. Dat is een dak boven je hoofd en voldoende geld om van te leven. Daarbij gaat het ons om oplossingen voor de langere termijn.
Het fonds maakt twee uitzonderingen. Voor de inloophuizen waar dak- en thuislozen vaak hun enige thuis vinden. En voor de opvang voor mensen zonder geldige verblijfspapieren, omdat er voor hen nauwelijks een vangnet is en de menswaardigheid in het geding is.

Het fonds steunt lokale projecten. Hulp die dichtbij en persoonlijk is. Ook de inzet van vrijwilligers is belangrijk.

Doelgroep

Aanvragen is alleen mogelijk voor organisaties zonder winstoogmerk.
In de praktijk zijn dat veelal stichtingen en verenigingen met een onafhankelijk bestuur.
Bv’s zijn bijna altijd uitgesloten, net als privépersonen.

Werkgebied

Hoofdzakelijk projecten in Nederland.
Op kleine schaal ook financiële ondersteuning van projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname.

Voorwaarden

Zie boven.

Restricties

Aanvragen die niet in behandeling genomen worden zijn aanvragen voor:

 • Kortdurende en eendaagse activiteiten
 • Jubilea, onderzoek, publicaties, studiekosten en congressen
 • Documentaires en films voor een algemeen publiek
 • Projecten primair gericht op cultuur, milieu, sport, gezondheidszorg en onderwijs
 • Evangeliserende projecten
 • Projecten van politieke partijen of daaraan gelieerde organisaties
 • Structurele exploitatiekosten en niet-gebonden salariskosten
 • Kosten voor nieuwbouw, aanbouw en renovatie
 • Door overheden en overheidsinstellingen gesubsidieerde activiteiten
 • Vrienden Van-stichtingen of fondsenwervingsorganisaties
 • Financiering van kosten die al zijn gemaakt

Subsidie

Per jaar is er ca. € 9.650.000 beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld € 17.049.

Aanvragen

Je kunt eerst online een vooraanvraag indienen (zie links).
Nadat de vooraanvraag is goedgekeurd door de verstrekker  krijg je een uitnodiging om een volledige aanvraag in te dienen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand