Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare ouderen

Subsidies, Fondsen

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Het afgelopen jaar waren er 231 aanvragen gehonoreerd voor in totaal € 1.645.858 euro. De aanvragen worden onder meer beoordeeld op financiële haalbaarheid, belang van het project voor de doelgroep en continuïteit van het project en de organisatie.

Toepassing

Het bevorderen van de kwaliteit van ­leven van ­kwetsbare ouderen.
Kernbegrippen zijn: zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden.