Subsidie voor projecten gericht op langer zelfstanding wonen van ouderen en cultureel erfgoed

Subsidies
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op cultureel erfgoed, zelfstandig wonen van ouderen, nieuwe bouwmogelijkheden en woonvormen en welzijn verhogende activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd door niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen die actief zijn binnen de provincie Noord-Holland. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen per e-mail.

Toepassing

Het fonds ondersteunt projecten op het gebied van:

  • Cultureel erfgoed
  • Zelfstandig wonen van ouderen
  • Nieuwe bouwmogelijkheden en woonvormen
  • Welzijn verhogende activiteiten

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen

Werkgebied

Het project dient bij voorkeur plaats te vinden in Midden-Kennemerland, maar zeker binnen Noord-Holland.

Voorwaarden

  • De aanvrager dient een vereniging of stichting te zijn
  • Aanvragers met een ANBI of SBBI status hebben de voorkeur in verband met de wetgeving rond de schenkbelasting
  • Cofinanciering verhoogt de kans op steun door het fonds aanzienlijk.

Restricties

Aan particulieren wordt slechts bij grote uitzondering financiële steun gegeven.

Aanvragen

Per e-mail.

Relevante links