Subsidie voor projecten gericht op meer gelijkheid en rechtvaardigheid

Subsidies, Fondsen
Internationale subsidie voor creatieve en bruikbare oplossingen die bijdragen aan het bereiken van rassengelijkheid in het komende decennium. Hierbij is het fonds internationaal op zoek naar organisaties en projecten met gedurfde ideeën die o.a. ongelijkheid en onrechtvaardigheid op basis van ras tegen gaan. De subsidieoproep is dan ook vooral een oproep om opnieuw te denken en te bouwen aan een toekomst waarin rechtvaardigheid wordt gerealiseerd. In totaal is er $90 miljoen beschikbaar voor deze call. Je kunt de aanvraag online indienen.

Toepassing

De COVID-19 pandemie heeft ongelijkheden in gezondheid, rijkdom en kansen blootgelegd en de opstand voor rassenrechtvaardigheid in de Verenigde Staten heeft geleid tot een wereldwijde verontwaardiging. Maar de systemen die de ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestendigen, zijn al generaties lang actief. Deze subsidieoproep is dan ook vooral een oproep om opnieuw te denken en te bouwen aan een toekomst waarin rechtvaardigheid wordt gerealiseerd.

Ter ere van de 90ste verjaardag van het verstrekkende fonds is maar liefst $90 miljoen beschikbaar voor transformerende ideeën gericht op meer rasgelijkheid en rechtvaardigheid.

De subsidie staat open voor organisaties van alle soorten, van overal ter wereld, geleid door teams die zich richten op doorleefde ervaring en gedreven door gemeenschappen die het dichtst bij de kwestie staan als onderdeel van het leiderschap in het project. Hoewel de term "raciale gelijkheid" specifieke connotaties heeft binnen de Verenigde Staten, probeert deze uitdaging in een wereldwijde context de gelijkheid te bevorderen.

Het verstrekkende fonds is op zoek naar vernieuwende projecten en ideeën die:

 • Veranderingen in beleid, processen, instellingen of machtsstructuren teweegbrengen
 • De grondoorzaken van racistische resultaten en onrechtvaardige systemen aanpakken met een asset-based benadering
 • Gericht zijn op organisaties en gebieden die het meest door de kwestie worden beïnvloed en die een gelijkwaardige samenwerking bevorderen
 • De potentie hebben om duurzame omstandigheden te creëren waarin kinderen, gezinnen en gemeenschappen kunnen gedijen
 • Worden geleid door teams die het leiderschap, de doorleefde ervaring, het mededogen, de capaciteit, de creativiteit en de relaties met de lokale gemeenschap hebben om hun doelen te bereiken

Het verstrekkende fonds geeft je de kans om risico's te nemen, te bouwen, te innoveren en mogelijkheden te verkennen in het komende decennium. Vroegtijdige ideeën zijn welkom.

Als je geworteld bent in de gemeenschap en een toekomst wilt creëren waarin rassengelijkheid wordt gerealiseerd wil het verstrekkende fonds graag van je horen.

Werkgebied

Hoewel het verstrekkend fonds met name in de Verenigde Staten actief is, is deze subsidieoproep internationaal georiënteerd. Je kunt dus vanuit de hele wereld een aanvraag indienen.

Subsidie

In totaal is er $90 miljoen beschikbaar.

Aanvragen

Je kunt je online aanmelden, gedurende de aanvraagperiode.

Taal aanvraag
De aanvraag moet in het Engels aangeleverd worden.

Mee te sturen informatie
Onderstaand een overzicht van de informatie die je moet aanleveren.

 • Korte pitch
 • Video presentatie
 • Overzicht samenstelling team aanvrager
 • Wat is het probleem dat je probeert aan te pakken? Wie wordt er beïnvloed en waarom bestaat het probleem in de huidige omgeving?
 • Je oplossing
 • Plaats van het project (werkgebied)
 • Impact van het project
 • Benodigde financiële middelen
 • Huidige en voorgaande financiers/subsidieverstrekkers en eventuele lobby activiteiten
 • Administratieve informatie
 • Eventueel aanvullende informatie