Subsidies
Fondsen

Subsidie voor projecten gericht op mensen met chronische aandoening

Subsidie voor het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren en bijdragen aan meer eigen regie. Initiatieven dienen zoveel mogelijke gebaseerd te zijn op de behoefte vanuit de doelgroep en/of door hen geïnitieerd te worden. De subsidie kan worden aangevraagd door iedere rechtspersoon zonder primair winstoogmerk, zoals een vereniging, stichting, coöperatie of sociale onderneming. Je kunt de subsidie aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en dit vervolgens door te mailen naar het fonds. 

Jaarbudget:
€ 1.000.000
Per uitgifte
€ 0 - € 50.000
Indientermijn:
-
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor initiatieven dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening door meer eigen regie. Initiatieven dienen zoveel mogelijke gebaseerd te zijn op de behoefte vanuit de doelgroep en/of door hen geïnitieerd te worden.

Je initiatief heeft een innovatief karakter en zorgt voor continuïteit na afloop van het initiatief.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door iedere rechtspersoon zonder primair winstoogmerk, zoals een vereniging, stichting, coöperatie of sociale onderneming.

Voorwaarden

 • Het initiatief heeft een duidelijke maatschappelijke impact voor mensen met een chronische aandoening of het voorkomen daarvan
 • Er is sprake van co-creatie tussen hulpverlener en hulpvrager
 • Ervaringsdeskundigen (zowel mensen die ondersteuning ontvangen als de ondersteuners zelf) zijn direct betrokken bij het initiatief
 • Er is sprake van een positieve sociale innovatie met een onderscheidend karakter
 • Het initiatief is niet financierbaar via de zorgverzekering of (lokale) overheid en behoort niet tot het gangbare takenpakket van een instelling
 • Initiatief dient in eerste plaats het maatschappelijk belang en geen commercieel belang

Criteria die daarnaast meewegen in de beoordeling

 • Mate waarin het initiatief bijdraagt aan de kwaliteit van leven en meer eigen regie voor betrokkenen
 • Mate waarin rekening is gehouden met hulpvrager en hulpverlenersperspectief
 • Mate waarin het initiatief over sectorgrenzen heen gaat en integraliteit nastreeft
 • Invulling van de implementatiestrategie
 • Mate waarin het project generaliseerbaar is naar een andere context of andere aandoening/ziekte
 • Mate waarin continuïteit gegarandeerd is na de periode van financiële ondersteuning door Agis Innovatiefonds
 • Mate van cofinanciering door direct betrokkenen bij het initiatief

Restricties

Voorbeelden van activiteiten die niet voor ondersteuning in aanmerking komen:

 • Richtlijnontwikkeling voor beroepsgroepen
 • Bijdrage aan louter een investering van inventaris, apparatuur of verbouwing
 • Initiatieven die tot het normale takenpakket behoren van bepaalde beroepsgroepen of een reguliere financiering kennen
 • Initiatieven met een sterk commercieel oogmerk of een politieke of religieuze boodschap
 • Initiatieven die uitsluitend betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek

Doelgroep

Iedere rechtspersoon zonder primair winstoogmerk kan aanvragen, zoals een vereniging, stichting, coöperatie of sociale onderneming.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen.

Normaal gesproken kun je een beslissing verwachten zes tot acht weken na de deadline van indiening. Je ontvangt hierover per mail bericht.

Meesturen

 • Projectplan
 • Gedetailleerde begroting (zie bijlage)
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud, verplicht op moment van toekenning)
 • Financiële jaarstukken van de afgelopen twee jaar (verplicht bij aanvraag)
 • Statuten (verplicht bij aanvraag)

Geen concreet plan, wel een idee!
Heb je nog geen concreet plan, maar wil je vooraf checken of een idee passend is bij het fonds, dan kun je dit idee bij het fonds neerleggen door gebruik te maken van het idee-formulier., dat je kunt vinden in de bijlage. Ook dit formulier kun je vervolgens naar het fonds mailen.

Indientermijn

 • -
 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Innovatie en technologie
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden