Subsidie voor projecten gericht op mensen met psychosociale of psychiatrische problemen

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten gericht op de huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Daarnaast is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten gericht op rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Ook is er ondersteuning mogelijk voor projecten gericht op informatieverspreiding over en in uitzonderlijke gevallen onderzoek naar huisvesting, rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per gehonoreerde aanvraag. Als aanvrager kun je overigens drie keer per vijf jaar een aanvraag indienen. Per jaar is er ca. € 213.234 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds geeft financiële ondersteuning aan projecten:

 • Gericht op huisvesting in een maatschappelijke omgeving (in tegenstelling tot instituut omgeving)
 • Op het gebied van rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen
 • Gericht op informatieverspreiding over en in uitzonderlijke gevallen onderzoek naar huisvesting, rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen

Doelgroep

Het project wordt ingediend door een stichting, een vereniging of een ander juridisch lichaam.

Voorwaarden

Om gehonoreerd te worden moet een project aan de volgende eisen voldoen:

 • Passen binnen de doelstelling van het fonds
 • De indiener heeft bij voorkeur een christelijke levensovertuiging
 • De aanvrager verstrekt naast de aanvraag via de website een projectplan en -begroting, de statuten, informatie over het sociale veiligheidsbeleid, het meest recente financieel jaarverslag, een actueel rekeningafschrift en het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel
 • De instelling heeft een ANBI status. Is dat niet het geval, dan kan er maximaal het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag gedoneerd worden
 • Het project wordt in Nederland uitgevoerd
 • De aanvraag richt zich op een éénmalige bijdrage (en geen structurele bijdrage)
 • Er is bereidheid tot controle ter plaatse over hetgeen met de gelden gedaan is.

Restricties

 • Aanvragen voor individuele noden komen niet in aanmerking
 • Personeels- en exploitatiekosten worden niet vergoed.

Subsidie

De hoogte van de maximale uitkering is maximaal € 10.000. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Dezelfde instelling kan maximaal drie aanvragen per vijf jaar indienen. Na de derde aanvraag kan een instelling tenminste twee jaar geen nieuwe aanvraag indienen.

Per jaar is er ca. € 213.234 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Projectplan en -begroting
 • Statuten
 • Informatie over het sociale veiligheidsbeleid
 • Meest recente financieel jaarverslag
 • Actueel rekeningafschrift
 • Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand