Subsidie voor projecten gericht op solidariteit en samenwerking

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die aansluiten bij de thema's solidariteit en samenwerking, en zo kunnen aansluiten bij het 75 jarige bestaan van de Verenigde Naties. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen en verenigingen en bedraagt maximaal 7.500 euro per project. Naast het verstrekkende fonds moeten er ook andere cofinanciers bij het project betrokken zijn. Projectaanvragen voor evenementen voor méér dan 100 personen zullen worden afgewezen. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij het belangrijk is om een realistische begroting en dekkingsplan meet te sturen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die kunnen aansluiten bij het 75 jarige bestaan van de Verenigde Naties, waarbij het belangrijke is dat je project raakvlakken heeft met de kernwaarden van de VN. Concreet kun je dit vertalen naar de noemer "solidariteit en samenwerking in verleden en heden".

Daarnaast moet je project chronologisch betrekking hebben op de periode vanaf 5 mei 1945 tot nu.

Daarnaast beoogt het fonds met deze call projecten te subsidiëren:

 • Die een aanvulling vormen op projecten die het fonds reeds ondersteunt, te weten het programma ‘75 jaar Vrijheid’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het  ‘Verhalenfestival: 75 jaar VN’ uitgevoerd door Humanity House en partners
 • Waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zijn doorgang kunnen vinden omdat zij beantwoorden aan de richtlijnen in verband met de zogenaamde ‘anderhalve metersamenleving’ en de exitstrategie zoals de Nederlandse regering deze op 6 mei 2020 bekendgemaakt heeft. 

Doelgroep

De aanvrager is een rechtspersoon (stichting of vereniging), waarbij er een gescheiden verantwoordelijkheid is tussen uitvoering van en toezicht op het project.

Voorwaarden

De call ondersteunt projecten die voldoen aan alle drie de onderstaande punten.

 • (Chronologisch) de periode vanaf 5 mei 1945 tot nu
 • (Inhoudelijk) de kernwaarden van de VN ondersteunen, concreet vertaald naar de noemer ‘solidariteit en samenwerking in verleden en heden’
 • Plaatsvinden tussen 1 en 24 oktober 2020.

Restricties

 • Omdat ten tijde van publicatie van deze call niet duidelijk is of evenementen voor méér dan 100 personen zullen zijn toegestaan, zal het fonds alle aanvragen voor dergelijke projecten afwijzen
 • De Subsidierichtlijnen van het fonds bepalen dat de volgende projecten uitgesloten zijn van subsidie:
  • Projecten die reeds (deels) uitgevoerd zijn
  • Aankoop, restauratie of oprichting van monumenten
  • Oprichting van nieuwe website en/of digitale platforms
  • Wetenschapsprojecten en onderzoeken
  • Projecten die betrekking hebben op het maken van documentaires, films en het schrijven, publiceren en uitgeven van boeken

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 7.500 euro, waarbij er sprake moet zijn van cofinanciering.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Realistische begroting
 • Sluitend dekkingsplan