Subsidie voor projecten gericht op verstandelijk gehandicapten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het ondersteunen van projecten ten behoeve van verstandelijk gehandicapten.

Toepassing

Maakt projecten op het werkterrein van het fonds mogelijk ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).