Subsidie voor projecten in Amsterdam Oost

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten in Amsterdam Oost die bijdragen leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. Er is een grote verscheidenheid aan projecten gesubsidieerd in het verleden. Het is in ieder geval belangrijk dat er vrijwilligers bij het project betreokken zijn, dat er draag vlak is voor het project en dat het aanvullend is te opzicht van het bestaande aanbod. De maximale subsidie bedraagt € 3.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij je wel even rekening moet houden met de deadlines van de aanvraagronde.

Toepassing

Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid.

De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. 

Werkgebied

Amsterdam Oost.

Voorwaarden

  • Het project vindt plaats in Amsterdam-Oost
  • Het project draagt bij aan de buurt en/of haar bewoners
  • Participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilliger
  • Het project is aanvullend op het bestaande aanbod
  • Bewoners worden actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak
  • Er wordt waar mogelijk samengewerkt met bestaande organisaties
  • Het project is financieel en organisatorisch haalbaar
  • Waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Restricties

Het fonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Dat geldt ook voor bijdragen aan (herhalingen) van bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.

Subsidie

Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan €3.000 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.