Subsidie voor projecten in Aziatische ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Relatief klein fonds gericht op het financieel ondersteunen van projecten in Aziatische ontwikkelingslanden. Het fonds richt zich hierbij met name op het in deze ontwikkelingslanden ondersteunen van projecten gericht op jongere generaties en hun familie, zodat zij de kans krijgen hun levensomstandigheden te verbeteren. Onderwijs, welzijn en het verhogen van de levensstandaard van de jongere generatie zijn hierbij belangrijke bouwstenen. De ondersteunde projecten hebben een looptijd van variërend van 2 tot 15 jaar.

Toepassing

Ondersteunen van jongere generaties en hun families om hun kan som te slagen in het leven te verbeteren. Onderwijs vormt hierbij een belangrijke bouwsteen.
De ondersteunde projecten hebben een looptijd van variërend van 2 tot 15 jaar.

Aandachtsgebieden liggen op het gebied van onderwijs, welzijn en verhoging van de levensstandaard van de jongere generatie.

Werkgebied

Het grootste deel van de projecttoewijzingen is tot heden gerealiseerd in Aziatische ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

Projecten dienen betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten en werkgebied.

Aanvragen

De meeste donaties van het fonds zijn bedoeld voor liefdadigheidsinitiatieven van kleine basisprojecten, aangedreven door lokale verbindingen, gebaseerd op een referentiemodel / netwerk van bekende liefdadigheidsstichtingen of bekend bij het bestuur.

Tip
Wanneer je een aanvraag wilt indienen, en nog een onbekende bent voor het fonds, is het verstandig om eerst contact met het bestuur op te nemen, voordat je een complete aanvraag gaat indienen.

Aanvraagtermijn
Het bestuur van het fonds beslist elk kwartaal over nieuwe aanvragen.