Subsidie voor projecten in de gezondheidszorg die niet via de reguliere financiering van de gezondheidszorg bekostigd kunnen worden

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op de gezondheidszorg. Het moet hierbij gaan om eenmalige projecten met een kop en een staart, die niet via de reguliere financiering van de gezondheidszorg bekostigd kunnen worden. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Eenmalige financiële bijdrage voor initiatieven in de gezondheidszorg. Het moet gaan om projecten met een "kop en staart".
Het moet hierbij gaan om projecten die je niet via de reguliere financiering van de gezondheidszorg bekostigd krijgt.

Voorbeelden financieel te ondersteunen projecten

 • Sportmateriaal
 • Speeltoestellen of van AED’s
 • Duofiets die het mogelijk maakt om mensen met een beperking in de frisse buitenlucht te laten bewegen
 • (Oefen)materiaal voor een organisatie die zich inzet voor mensen die zorg hard nodig hebben, zoals een lift, een buitenterras of een training met een blindengeleidehond

Werkgebied

Uitsluitend bedoeld voor aanvragers uit de regio Eemland.
Het Eemland omvat de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg (Gelderland en Utrecht).

Voorwaarden

 • Je project of doel bevindt zich binnen de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg)
 • Een financiële bijdrage door Stichting Zonnegloren bedraagt bij voorkeur rond de 50% van de kosten van je initiatief of project. In een enkel geval kan hiervan worden afgeweken
 • De bijdrage is in principe éénmalig en niet bedoeld om de exploitatiebegroting sluitend te krijgen
 • Alleen duidelijk af te bakenen doelen en projecten komen in aanmerking
 • De aanvraag wordt ingediend namens een organisatie, stichting of vereniging, zoals een welzijns- of ouderenorganisatie, zorginstelling, sportvereniging voedselbank, hospice of EHBO-vereniging

Restricties

Onderstaande activiteiten komen in principe niet voor ondersteuning in aanmerking.

 • Projecten waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij andere partijen, zoals de rijksoverheid of de gemeente
 • Aanvragen van individuele personen
 • Medische praktijkruimtes
 • Cultuur
 • Deelname aan (buitenlandse) sporttoernooien (m.u.v. G-sporters)

Aanvragen

Via de website van het fonds.
Om een aanvraag te kunnen doen moet je eerst een account aanmaken op de website van het fonds (gratis, zie links).