Subsidie voor projecten met een ideëel, sociaal of maatschappelijk karakter

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter, gericht op o.a. kunst, cultuur, sport, gezondheid, zorg, recreatie, educatie, natuur of milieu.

Toepassing

Het fonds wil financiële steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis” en stelt daarom financiële middelen beschikbaar voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter.  

Over het algemeen zijn de zijn projecten gericht op een verbetering van de leefbaarheid en de samenleving binnen onderstaande werkgebied.